Nyheter

Tänk om jag vore en superhjälte…

Jag har på senare år kommit att sluka flertalet av de filmer/serier som Marvel och DC Comics har gett ut. Som barn/tonåring var jag tämligen ointresserad av den genrén. Det var mer Kalle Anka och tonårstidningarna Okej och Frida som lockade. För några av er är kanske Marvel och DC Comics okänd mark. Kort får väl sägas att genrén närmast får ses som science fiction, men då menar jag inga filmer eller serier med utomjordingar, utan med superhjältar. Och ja, steget från tonårstidningen Frida till superhjältar får betraktas som långt.

Jag har på senare tid och efter att senast ha sett Wonder Woman och Spiderman på bio inte kunnat låta bli att fundera på vilken av Marvel-/ DC Comics-hjältarna som jag skulle vilja vara om jag fick välja. För er som inte är insatta, något som jag i och för sig inte ska anspela på att vara i alltför hög utsträckning, är Wonder Woman som nämnts ovan en av karaktärerna, professor Charles Xavier en annan. Även Stålmannen, Wolverine och Batman ingår i dessa produktioner. 

Många av er tänker nog direkt att jag skulle vilja vara Wonder Woman, men jag väljer att förvåna i denna del. Nog för att jag inte skulle ha något emot att vara Wonder Woman med alla hennes kvaliteter, men valet faller faktiskt på professor Xavier. Varför det? Jo, för hans krafter skulle jag ha störst nytta av i jobbet som advokat.

Jag brukar nämligen inte slåss med annat än ord i jobbet (som tur är) och där vore professor Xaviers förmåga att läsa tankar och manipulera tankar förträffliga egenskaper. Inget motpartsombud skulle någonsin kunna ljuga för mig eller försöka lura mig. Jag skulle kunna ”manipulera” domstolen/skiljenämnder att alltid döma i mina klienters favör. Jag skulle därmed i relation till mina klienter alltid kunna garantera vinst.

Jag brukar ibland säga till klienter som undrar om vinstchansen i en viss process att jag önskar att jag hade en spåkula eftersom det tyvärr är svårt att veta hur domstolen/skiljenämnden slutligen kommer att döma. Ett svar som är nog så frustrerande för en klient att få eftersom klienten vill ha ett bestämt svar då det kan komma att kosta mycket pengar att tvista, i vart fall för den som förlorar. 

Juridiken är dock inte svart eller vit, något som rättsutvecklingen och heta ordväxlingar på advokatkontoret ibland utvisar eftersom bestämmelserna i standardavtalen AB 04 och ABT 06 öppnar upp för olika tolkningar. Högsta domstolen satte t.ex. för några år sedan tänderna i en bestämmelse om entreprenörens rättighet och skyldighet att avhjälpa fel. En del entreprenadjurister tolkade bestämmelsen på så sätt att i det fall fel föreligger måste beställaren först avhjälpa felen innan den felande entreprenören är skyldig att betala beställaren. Högsta domstolen tyckte dock av olika anledningar att beställaren inte behöver avhjälpa felen för att rätt till ersättning ska anses föreligga, något som för vissa entreprenadjurister var förvånande.

Med professor Xaviers gåva skulle osäkerhet kring bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 aldrig finnas. Jag skulle helt enkelt kunna styra domstolen/skiljenämnden till att dela den uppfattning som är mest fördelaktig för min klient.

Det finns självfallet dock nackdelar med en sådan gåva, om inte annat för att jag skulle vara en tämligen obehaglig typ att ha att göra med. Det skulle heller inte vara lika tillfredsställande att vinna ett mål eftersom jag på förhand skulle veta om att det kommer bli vinst. Vid närmare eftertanke anser jag nog därför att det nog är rätt bra som det, en liten gnutta osäkerhet i vardagen gör ju trots allt livet lite roligare att leva och det blir om inte annat trevligare för mina kollegor i branscher att ha med mig att göra.

Maria Fahlcrantz
Advokat
AG Advokat