Nyheter

Tanka bilen med whisky

Nu finns ett nytt biobränsle gjort på restprodukter från whiskyproduktion som går att tanka direkt i vanliga bensinbilar.

Forskare vid Edinburgh Napier University i Skottland har under två års tid utvecklat tillverkningsprocessen för det nya bränslet, biobutanol. Det fina med butanol är både att det i större utsträckning kan blandas i vanlig bensin och att det ger 30 procent mer energi än etanol, som är det vanligaste biobränslet idag. Hittills har dock produktion av biobutanol varit för kostsam.

Forskarna i Skottland har använt sig av maltrester från whiskyproduktionen för att framställa biobutanolen. Produktionen av maltwhisky genererar varje år mycket stora kvantiteter av de båda restprodukterna, så forskarna tror att det nya drivmedlet har stor potential.

Man har lämnat in en patentansökan och universitetet planerar att starta ett företag för att marknadsföra bränslet och på sikt få ut det på marknaden.

Forskning på biobutanol pågår även på flera andra håll i världen. Bland annat driver oljejätten BP ett biobutanolprojekt tillsammans med kemiföretaget Du Pont och i Sverige arbetar kemiföretaget Perstorp sedan 2008 med att utveckla framställningsprocesser av butanol från biologiskt material.