Nyheter

Tar krafttag mot fusket

Ulrika Svärd, projektchef för enheten Seriositet på Veidekke och Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke. Foto: Veidekke
Ulrika Svärd, projektchef för enheten Seriositet på Veidekke och Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke. Foto: Veidekke

Veidekke tar nu ännu ett steg i sitt proaktiva arbete mot fusk och kriminalitet för en sund byggbransch. Genom att stärka kontrollprocessen ytterligare ska oseriösa aktörer hållas borta eller snarare utvecklas och rättas in i ledet.
– Det lyser röda lampor överallt i våra granskningar, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

​​​​För snart ett år sedan släppte Byggmarknadskommissionen sin rapport om arbetslivskriminaliteten inom byggbranschen. Det var en dyster lägesbild som visades upp; bland annat konstaterades att omkring 80 procent av alla företag från fem länder i östra Europa inte lever upp till ställda krav. Därefter vidtog den dåvarande regeringen en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Endast seriösa aktörer

På bolagsnivå hör Veidekke till de byggbolag som länge har jobbat för en sundare byggbransch. Till exempel granskar bolaget sedan flera år tillbaka sina underentreprenörer för att upptäcka fusk och oseriösa företag och man strävar även efter att använda högst två led av underentreprenörer. Nu tar man ytterligare ett steg genom att stärka sin enhet Seriositet och lansera en omfattande strukturerad kontrollprocess för att på sikt kunna försäkra sig om att man enbart arbetar med seriösa aktörer.

– Det lyser röda lampor överallt i våra granskningar. Idag finns ett omfattande fusk och kriminalitet i byggbranschen. Det gäller exempelvis löner, skatter, sociala avgifter och arbetstider​, säger Lennart Weiss, och fortsätter:

– Därför sjösätter vi nu ett helt unikt system för branschen där vi tar ett helhetsgrepp om problemet och granskar våra samarbetspartners proaktivt. Vi vill hjälpa dem att göra rätt.

Tre steg

Denna vassare kontrollprocessen som Veikekke nu börjar tillämpa omfattar tre steg. Det första är pre-kvalificering, som fungerar som så att Veidekke bjuder in entreprenörer till en strukturerad prekvalificeringsprocess relaterat till seriositet och sociala villkor. En ”självdeklaration” från entreprenören ligger till grund för en analys som följs av möten där eventuella oklarheter och Veidekkes förväntningar på ett samarbete diskuteras.

– Om man vill jobba med Veidekke tvingas man välja väg. Vissa, som inte vill göra rätt, hoppar av. De andra kan vi jobba vidare med. Då börjar vi puffa dem framåt, mot en anpassning till svensk standard, säger Lennart Weiss.

Det andra steget är bolagskontroller; förutom sedvanliga leverantörskontroller genomförs även utökade bolagskontroller med fokus på att upptäcka oegentligheter när det gäller till exempel löner, pensioner/ trygghetsförsäkringar och så vidare. Det sista steget är arbetsplatskontroller och fördjupande ID-kontroller där man vid inspektionerna kontrollerar så att endast de avtalade entreprenörerna finns på plats och att deras personal kan identifiera sig och sköter in- och utloggning på rätt sätt.

– Målet är att kunna vara stolta över vår bransch. Vi ska enbart arbeta med seriösa aktörer. Men förändringen till det bättre kommer inte hända över en natt. Under 2023 siktar vi på att ha pre-kvalificerat våra huvudpartners inom olika områden, vilket handlar om 50 till 70 bolag, säger Lennart Weiss.

Ny projektchef

Sedan 2012 samarbetar Veidekke med Byggnads när det till exempel gäller fackliga villkor, pensionsavsättningar och lönestatistik. Samarbetet innebär att bolaget har tillgång till uppgifter ur system som FORA och Lösen, vilket möjliggör en heltäckande analys av såväl kollektivavtal som lagar och regler.

– Vi har nu landat i en fungerande granskningsmetodik där vi samkör uppgifterna från de olika systemen. Utredningsprotokollet för den fördjupade bolagskontrollen avslöjar fusket med all önskvärd tydlighet när uppgifterna helt enkelt inte går ihop, enligt Lennart Weiss som kallar metodiken för tvättmaskinen.

Dessutom förstärker Veidekke även organisationen genom att ta in Ulrika Svärd som ny projektchef för enheten Seriositet. Hon har tidigare bland annat jobbat som miljöchef på Botkyrka kommun och verksamhetschef på ID06.

”Vill hjälpa underentreprenörerna”

– Vi ser främst oegentligheter i bolag med utländska ägare. Av de företag som vi har undersökt fuskar alla på något sätt. Vi har identifierat flera olika brister som förekommer ofta. Men en del fel görs för att det är svårt att orientera sig bland alla regler. Vi vill hjälpa underentreprenörerna att göra rätt för sig, säger Ulrika Svärd.

Den nya projektchefen betonar att det inte handlar om att stänga ute någon entreprenör.

– Hade vi spärrat alla bolag som fuskar hade vi inte haft kvar så många leverantörer. Därför vill vi utveckla dem, kultivera dem in i rätt arbetssätt. Vi tror att alla har mer att vinna på att vi hjälps åt att göra rätt. Med utgångspunkt i detta arbetar vi framåtriktat i stället för reaktivt, säger hon.