Nyheter

Tar plats på en internationell marknad

Jan Mattsson, vd Sweco Architects, vid en modell över ett pågående projekt där Sweco fått uppdraget att utforma stadsplanen för Colombo Port City, Sri Lanka. Området ska bli en ny och modern stadsdel för cirka 40 000 boende och lika många arbetsplatser.Foto: Anna Sjöström

Sweco ligger först på listan över anlitade arkitekter i Sverige och Jan Mattsson, vd Sweco Architects berättar att de hade fullt tryck förra året. 
Under 2017 vill man fortsätta växa.
– Och det ska vi göra både i Sverige och på den internationella marknaden.

Hur kommer det sig att ni toppar listan över 2016?

– Vi har haft fullt tryck förra året, vilket är jätteroligt. Det underliggande är att det är en väldigt god marknad för hela samhällsbyggnadssektorn. Vi har en spännvidd från det lilla lokala uppdraget i Umeå eller Örebro, till att vara med i stora infrastrukturuppdrag som tunnelbanans utbyggnad i Stockholm.En del av vår styrka är den kompetensbredd som finns i hela Sweco Sverige, då finns möjligheten att förädla uppdragen med annan kunskap än vad en traditionell arkitekt kan.

Är det några projekt under 2016 som du särskilt vill lyfta fram?
– Bostäder är ett väldigt stort marknadsområde och, vi jobbar bland annat med ett spännande flerbostadshus i trä i Göteborg, där vi vann en markanvisningstävling tillsammans med Riksbyggen. Vård är ett annat stort marknadssegment och där har vi bland annat en stor tillbyggnad på Örebros universitetssjukhus och en utbyggnad av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Vad betyder det för er att ligga först på listan?
– Det viktigaste att vi är många och att vi fortsätter att växa. Vår verksamhet bygger på tillgång till den bästa kunskapen. Genom att vara många har vi specialister och experter med både bredd och spetskompetens och det ger oss möjlighet att ha en lokal närvaro över hela landet. Vi agerar både lokalt och globalt och i det perspektivet är det viktigt att vara många, för vi vill ha både bredd och spets i vår verksamhet.

Har ni svårt att rekrytera?
– Nej. Det finns en underliggande brist på arkitekter egentligen, vilket gör att rörligheten är stor och så ser det ut för alla. Vi har lyckats rekrytera och förra årets så växte vi med några procent. Vi vill fortsätta växa och Sweco Sverige har som ambition att rekrytera 1 000 personer i Sverige under året.

Hur många jobbar på Swecos Arkitektverksamhet?
– I Sverige, Finland och Danmark som jag ansvarar för är vi cirka 800 personer. Utöver det finns cirka 200 personer i Tyskland, Storbritannien och på några andra, mindre kontor.

Är det någon marknad som du tror att ni kommer att växa på under 2017?
– Vår ambition är att utlandsverksamheten ska växa. Vi har mycket på gång, i bland annat Kina och Mellanöstern. Där handlar det främst om hållbar stadsplanering, masterplans och planering för nya eller utvecklade städer.

Vilken kompetens kan ni bidra med internationellt sett?
– I Skandinavien har vi en tradition av stadsplanering som har en lång förankring i det demokratiska samhället, en kunskap som saknas på en del andra ställen. Det handlar om hållbarhet i alla perspektiv.

Vad lär ni er på att ta utlandsuppdrag?
– Våra medarbetare lär sig massor av saker och får nya perspektiv. Vi får jobba med typer av uppdrag som inte finns i Sverige, till exempel att planera en ny stad för en miljon invånare. Att få jobba utomlands är något som nyutexaminerade nästan alltid efterfrågar, man lever i en globaliserad värld och förväntar sig att få vara ute där. Vi kan tillgodose det och det gör oss till en attraktiv arbetsgivare.

Berätta om något stort uppdrag utomlands.
– Vi jobbar i bland annat Kina. I Baoshan, som är ett stort utvecklingsområde utanför Shanghai, har vi gjort en masterplan för ett arbetsplatsområde. Där har vi byggt en 3D-modell så att våra kinesiska kunder med VR-glasögon kan vara inne och gå i området, något som de blev väldigt imponerade av. I Kina går allt väldigt snabbt. Det tar några månader att ta fram en plan som med alla samråd och processer skulle ta två år här i Sverige. Det är på gott och ont. Det lägger ett stort ansvar på oss också när processen ser så annorlunda ut. Men då gäller det att göra det på ett skandinaviskt och demokratiskt sätt och involvera fler än vad man kanske skulle ha gjort annars. Det är det de vill ha och det är därför vi är attraktiva.

Har det varit en medveten strateg att rikta in sig på utlandet?
– Från början var det nog inte det, utan vi vann en tävling i Kina för cirka 16 år sedan. Och så började det. Sedan har vår projektexport och utvecklandet av hållbara städer utvecklats. Nu har det blivit en strategi att öka andelen av exportuppdrag.

Vilka trender tror du blir stora 2017?
– Digitaliseringen är en. Det är en global övergripande trend som spiller ner på hur vi agerar och fungerar som arkitekter, men också på hela branschen och vad vi levererar till våra kunder. Sedan kommer vi som arkitekter att påverkas – vi kommer att göra mindre av det som är enformigt och återupprepning och mer av det roliga, så det är i alla fall min vision.

Hur ser ni till att hänga med i digitaliseringen?
– Man måste lyfta blicken och se möjligheterna med den nya tekniken, men det gäller verkligen att ligga i framkant för att hänga med. Vi har tillsatt en digitaliseringschef i arkitektverksamheten som jobbar med de här frågorna. Han ska se till att vi förstår hur vi kommer att påverkas av digitaliseringen och vilka möjligheter som det ger och vad vi kan leverera till våra kunder.

Vad anser du är syftet med digitalisering?
– Vi lever i en tid där digitaliseringen påverkar samhällsutvecklingen som helhet och vi pratar om smarta städer å ena sidan och nya verktyg å andra sidan. Det är en utveckling som inte går att stoppa, och som heller inte ska stoppas. Redan i dag kan vi studera vind, värmeförbrukning, värme/kyla, och framöver kommer verktygen och analyserna att bli ännu bättre. Vi kan också visualisera projekt och låta kunder och allmänheten uppleva miljöer innan de är byggda och upptäcka vad som är bra och vad som är dåligt. Jag tror digitaliseringen kommer att göra att vi kan lägga tid på att göra saker som skapar mer värde för våra kunder. Syftet för mig är att skapa ännu bättre hus och miljöer för människor att vistas i.

Kommer ni att vara först på listan nästa år också?
– Ja, absolut.