Nyheter

Tar strid för marknadsföring av isolering

Isolering med lösull. Foto: Woodisol

 
I våras lämnade branschorganisationen Swedisol in en stämningsansökan mot Woodisol, som man menar driver vilseledande marknadsföring av sin träfiberisoleing.

Nu har Woodisol svarat med samma mynt – att stämma Swedisol för ”otillbörlig marknadsföring”.

– Nu tar jag striden mot Swedisol, säger Kent Andersson, vd Woodisol, som menar att branschen tröttnat på tillrättavisningar och stämningar från branschorganisationen.

”Vi har nått en gräns där vi inte längre bara kan låta Swedisol ha ensamrätt på att bestämma och styra nivån för kvalitativ information”.

Så skriver Woodisol, ett västeråsbaserat företag som bland annat säljer skivor av träfiber och fungerar som grossist, i sin 328-sidiga stämningsansökan mot Swedisol, som är en förening för mineralullstillverkarna Paroc, Rockwool, Isover och Knauf.

I juni lämnade Swedisol in en stämningsansökan till Patens- och Marknadsdomstolen mot Woodisol. Swedisol har stämt Woodisol på en miljon kronor för vilseledande marknadsföring. Bland annat handlar det om påståenden om miljövänlighet, brandsäkerhet och hälsa som Woodisol använt i sin marknadsföring.

Nu svarar alltså Woodisol med samma mynt.

Byggvärlden har också uppmärksammat och skrivit om en annan stämningsansökan från i våras. Då var det Hunton Fiber som var föremål för Swedisols stämning, främst för påståenden om brandsäkerhet, men också för att de påstått att träisoleringsprodukter fungerar som koldioxidsänka och att mineralullsproducenter förorenar miljön. Hunton är för övrigt stor leverantör till Woodisol.

Orsaken till konflikterna är marknadsföringen av olika isolermaterial, där de olika företagen vill framhäva just sin isolering som den mest miljövänliga, brandsäkra och energieffektiva.

– Swedisol har hotat och stämt företag i branschen under flera år. De ifrågasätter ofta konkurrenternas marknadsföring, säger Kent Andersson.

Woodisol skriver i sin stämningsansökan till Patent- och Marknadsdomstolen: ”Swedisol har en längre tid varit på de flesta aktörerna inom isoleringsbranschen och velat bestämma spelreglerna för vad som är skäliga påståenden inom marknadsföring för isolering. Vi har i flera år legat lågt och varit mycket tillgodoseende. Har tagit till oss av deras krav och påståenden och justerat vår information till att vara ännu mer saklig och kunna styrka riktigheten med fakta. Men vi känner att nu är det helt enkelt nog. Vi har nått en gräns där vi inte längre bara kan låta Swedisol ha ensamrätt på att hela tiden bestämma och styra nivån för kvalitativ information”.  

Mats Björs är vd för Swedisol, och han menar att otillbörlig marknadsföring är utbrett i byggbranschen och inget som han bara vill låta fortgå. Därför har Swedisol försökt bryta trenden, där det, särskilt inom miljöområdet, använts en del uttryck som är svåra att vederlägga i marknadsföringen.

– Våra medlemmar är misskrediterade och känner att konkurrenter marknadsför sig på mineralullens bekostnad genom så kallad otillbörlig marknadsföring.

Stämmer det att ni satt i system att varna och stämma konkurrenter?

– Nej, det vill jag inte påstå. Vi har stämt tre stycken företag sedan 2015, två av dessa mål pågår nu. Men vi brukar skicka varningsbrev till företag som vi noterat har använt sig av otillbörlig marknadsföring. Det handlar om ett 10-tal varningsbrev där vi beskriver vad som gäller enligt lagen.

Är det er roll att agera domare?

– Nej det är domstolen som ska agera domare och det bästa vore ju om någon myndighet eller annan instans kunde ta ansvar för detta, men jag har pratat med Boverket och Etiska Rådet, och de har inte resurser för detta. Därför har vi valt att driva detta i domstol då vi inte bara kan sitta stilla och tiga utan måste markera mot de som vi bedömer bryter mot lagen. Många mindre företag känner kanske inte till reglerna. Vi tycker därför att det är justare att i första hand skicka ett varningsbrev än att ta ärendet till domstol. Det är viktigt med korrekt marknadsföring, dels för konkurrensen mellan företagen och dels för konsumenterna som har rätt till saklig information. 

Woodisol, däremot, anser att även att Swedisol och deras medlemmar far med osanning när de marknadsför mineralullen som miljövänlig. De skriver bland annat i sin stämningsansökan:

”Det ger intryck av att mineralullen och dess framställningsprocess är miljövänlig. Att hävda detta när alla rapporter och livscykelkostnadsanalyser visar det totalt motsatta, gör att det blir så löjligt vilseledande marknadsföring. Mineralullens process med dess energiförbrukning och utsläpp kan aldrig anses vara miljövänlig i sig”.

De ifrågasätter också påståenden om brandsäkerheten.

”Obrännbar isolering är inte detsamma som brandsäker isolering. Långtifrån. Det skapar bara en falsk trygghet för de boende. En isolering måste kunna stå emot en brand en viss tid.”

Kent Andersson menar att träfiber- och cellulosaisolering växer som material nu när hela byggbranschen håller på att ställa om till ett mer hållbart byggande.

– Sverige är ett träland med tradition. Klart att vi ska utveckla och ta vara på den resursen som finns, menar han.

Han konstaterar också: ”Swedisol ser att vi har ett läge där tillgången på alternativ isolering ökar markant. Klart att Swedisol då måste agera och skydda medlemmarnas marknadsandelar.”

Woodisol har nu skickat sin stämningsansökan på 328 sidor till Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. Kent Andersson ser fram emot en rättslig prövning.

– Det är många kollegor som hört av sig och sagt ”äntligen”. Ingen annan har tidigare vågat sätta emot Swedisol, som har pengar och muskler. Men jag har hållit på i branschen i 30 år och känner att jag inte har något att förlora nu. Jag sätter mitt företag på spel. Det är bättre att jag tar striden än att någon annan ska ta risken.