Nyheter

Tecknar kontrakt för fastighetsåtgärder kring Mälarbanan

Bakre ledet från vänster: Bernt Eklund BTH Bygg, Ulf Öhman TRV, Eva Nordberg TRV, Stefan Holmqvist TRV, Mattias Kjell TRV sittandes Henrik Gruvholt BTH Bygg och Per Ling-Vannerus TRV. Foto: BTH Bygg

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kalhäll.  BTH Bygg har tecknat samverkansavtal med Trafikverket gällande förberedande fastighetsåtgärder kring Mälarbanan. Kontraktet är värt cirka 160 Mkr. 

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår på en 20 kilometer lång sträcka, en del i satsningen på Mälarbanan. 
För att kunna bygga ut Mälarbanan behöver fastigheter, byggnader och mark byggas om, rivas eller övervakas. Utbyggnaden av Mälarbanan sker genom befintlig bebyggelse vilket kan påverka fastigheter och byggnaders egenskapskrav. 

Påverkan kan vara temporär, då tillfälliga markutnyttjande återlämnas efter att anläggningen är färdigbyggd, eller att provisorier som krävdes för utbyggnaden rivs. Påverkan kan även vara permanent då den nya anläggningen är bredare och tillåter fler tåg i högre hastighet.  

– Vi är glada och stolta att få teckna avtal med Trafikverket. För oss är detta ett mycket intressant projekt och vi ser det som en fantastisk möjlighet att få jobba tillsammans, säger Henrik Gruvholt, ansvarig affärschef på BTH Bygg, i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– Omfattningen av uppdraget passar vår organisation mycket bra. Sedan BTH Bygg bildades för dryga 25 år sedan har vi kontinuerligt arbetat i och kring spårmiljöer tillsammans med olika aktörer och intressenter. Den typ av åtgärder som innefattas i detta uppdrag är typiska arbeten som vår Byggserviceavdelning har lång erfarenhet av. För det fall som projekten blir större kan vår ROT-avdelning även vara behjälpliga, berättar Henrik Gruvholt.