Nyheter

Testanläggning för solkyla på plats

Båda har utvecklat för att ta vara på solenergi. Nu slår de sig ihop i ett nytt projekt för både solkyla och solvärme.

– Det är världens första anläggning som använder koncentrerande teknik med solceller för att generera solkyla, säger Joakim Byström, entreprenörer och uppfinnaren bakom Härnösandsföretaget Absolicon.

Absolicon är känt för sina hybridsolfångare som ger både el och värme medan Climatewell är känt för sin teknik att lagra solvärme i salt och omvandla den lagrade värmen till kyla.

– Det här är en unik försöksanläggning, där vi ska se om det går att kombinera våra två enskilda produkter till ett nytt system, säger Joakim Byström till Ny Tekik.

På taket på Närvård Härnösand, som sjukhuset numera heter, står fyra av Absolicons solfångare X10, som ger både el och varmvatten.

Parabolen, som hela tiden följer solen, koncentrerar solljuset till små, kompakta solceller som producerar el. Samtidigt leds vatten genom anläggningen, för att kyla den.

Kylvattnet hettats upp av solen och leds sedan vidare till Climatewells klimatanläggning, där värmeenergin lagras i ett salt och sedan kan pumpas ut som värme — eller kyla.

Demonstrationsanläggningen invigs 8 april och utvärderingen ska sedan pågå resten av 2010.

Budgeten för projektet ligger på 5,5 miljoner kronor. EU står för hälften av pengarna, landstinget och Härnösands kommun för den andra halvan.

Formellt är det den Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi som upphandlar utrustningen och leder projektet tillsammans med landstinget i Västernorrland. Men Joakim Byström var med och grundade stiftelsen och är inblandad i det mesta som handlar om solenergi i norra Sverige.

Absolicon och Climatewell har vunnit en rad priser för sina produkter. Företagen har också varit med på Ny Tekniks lista över Sveriges 33 hetaste företag.

Båda satsar på Spanien och Italien Absolicon installerade förra året sin första storskaliga hybridsolfångare på ett rehabliteringscenter i Spanien.

Nyligen certifierades företagets solfångare av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

— Provningarna i Sverige och Italien visar att vi har mycket bra prestanda. Vid en installation på ett närvärmenät med 75 graders arbetstemperatur producerar vi 50 procent mer solvärme höst, vår och vinter än vanliga solfångare, säger Joakim Byström.

Climatewell har byggt en fabrik i Spanien och säljer sin soldrivna luftkonditioneringsmaskin V9 i Spanien, Italien och Australien. Bland företagets kunder finns villaägare, men också hotell, skolor, äldreboenden och badhus.

Anläggningen i Härnösand blir Climatewells första i Sverige.

Att två så uppmärksammade företag nu slår ihop sina tekniska lösningar till ett system leder självklart till frågan:

Kommer ni att inleda nya samarbeten?

– Vi för löpande diskussioner, men det finns inget i pipeline i dag, säger Joakim Byström.

Ny Teknik har sökt Climatewell för en kommentar.