Nyheter

Tidigare vd lämnar styrelsen

Ulf Christofferson lämnar Wästbygg.


Vid årsskiftet lämnade Ulf Christofferson sin tjänst som vd i Wästbygg AB för att satsa på egen verksamhet. 

Han avslutar nu även sitt övriga engagemang i Wästbygg Gruppen och lämnar bolagets styrelse.

Wästbygg Gruppen genomför förändringar i ägarstrukturen.

– I bästa samförstånd har vi kommit överens om att Ulf Christofferson säljer sina aktier i Wästbygg Gruppen AB. Köpare är Rutger Arnhult via sitt bolag M2 Holding AB och jag själv. Vi båda ökar därmed våra respektive ägarandelar i Wästbygg Gruppen och blir från och med nu de enda delägarna i bolaget, säger Jörgen Andersson, koncernchef på Wästbygg Gruppen, i ett pressmeddelande. 

Förändringen innebär ingen påverkan på Wästbyggs verksamhet i övrigt. Wästbygg startade sin verksamhet 1981. Företaget är specialiserat inom segmenten Bostad, Kommersiellt och Logistik. Verksamheten inom Logistik bedrivs i det helägda koncernbolaget, Logistic Contractor.  Wästbygg arbetar också med egen projektutveckling inom samtliga tre segment. Koncernen omsätter över två miljarder kronor och har 210 anställda.