Tillfällig lösning kan leva vidare

Tillfällig lösning kan leva vidare
Ett kallbadhus är en av tre visioner för ett återbruk av tillfälliga saluhallen. Illustration: Tengbom.

Tengbom arkitekter föreslår en framtid för den tillfälliga saluhallen på Östermalms torg i Stockholm. Saluhallen fick nyligen Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris.


Många undrar vad som kommer att hända med trästrukturen på Östermalmstorg när torghandeln flyttar tillbaka in i anrika Östermalms Saluhall. Tengbom har tagit fram tre oberoende förslag som visar på vilka möjligheter som finns ur ett visionärt perspektiv. Placeringarna i Stockholm är hypotetiska.

– Med tre visionsbilder vill vi diskutera nya funktioner som bidrar till att utveckla våra stadsrum. Tillfällig och återbrukbar arkitektur gör det möjligt att prototypa fram nya lösningar; att testa sig fram till hur vi bäst exempelvis tillgängliggör stadsrum, överbryggar socioekonomiska diken eller jobbar med jämställdhet, säger Mark Humphreys.

Var och ett av de tre förslagen svarar mot en aktuell samhällsutmaning och stärker staden ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.

1. Ungdomshus

Ett ungdomshus med fokus på fysisk aktivitet placerat i närheten av Skärholmens köpcentrum kan bli ett alternativt uppehälle för utvecklande aktiviteter som dans, klättring och skate. Huset kan bli en öppen och välkomnande samlingsplats som har potential att läka hål i stadsplanen där ungdomar, och specifikt tjejer, hamnat i skymundan.

2. Kulturcentrum

Ett kulturcentrum placerat mellan Rissne och Ursvik, med aktiviteter för alla åldrar, kan ha en samlande effekt och på sikt överbrygga det socioekonomiska dike som uppstått mellan stadsdelarna. Med allt från scenkonst och utställningar till medborgardialog på programmet kan centret bli en naturlig mötesplats för boende såväl som ett utflyktsmål för besökare.

3. Kallbadhus

Ett kallbadhus med bastu och uppvärmd pool, i direkt samklang med havet, gynnar både kropp och själ. Placerat mittemot badkvarteret Eriksdal kan ett kallbadhus knyta ihop Skanstull med Gullmarsplan och tillgängliggöra stadsrummet för människan, snarare än biltrafiken. Visionen förlänger inte bara badsäsongen utan också kopplingen stad – vatten.

Saluhallen har rönt mycket uppmärksamhet sedan invigningen 2016. Den har bland annat fått Designsveriges finaste utmärkelse, Design S, och Architizers A+ Award. Därutöver har byggnaden nominerats till Årets Stockholmsbyggnad 2017 och internationellt prestigefulla arkitekturpriset EU Mies vand der Rohe Award. Nu senast Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris.

Träbyggnaden består av prefabricerade moduler som kan monteras och demonteras, vilket i praktiken möjliggör både förflyttning och ny funktion.

Jenny Marcuson Fors