Nyheter

TMF: ”Ett första steg”

Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, ser regeringens krispaket som ett första steg för att stimulera den svenska ekonomin. Men rot-avdrag räcker inte om det ska byggas fler nya bostäder, menar förbundet.

— Regeringen agerar snabbt och handlingskraftigt vilket är viktigt för att återskapa förtroende för de ekonomiska systemen och för att konsumenter ska få en mer optimistisk bild av den ekonomiska utvecklingen för landet, säger Leif G Gustafsson, vd för TMF, i ett pressmeddelande.

TMF ser rot-avdraget som en viktig insats. Men det räcker inte om det ska byggas fler nya bostäder och om man ska få bukt med bostadsbristen. TMF anser också att det är viktigt att nå en lösning som leder till att renoveringen av miljonprogrammet kommer igång.

TMF har fört en dialog med regeringen om vilka insatser som behövs för att stimulera byggsektorn. Dagens krispaket ser förbundet som ett bevis på att diskussionerna ger resultat.

— Våra diskussioner med regeringen har varit väldigt givande och vi förutsätter att dessa diskussioner nu fortgår för att hitta en lämplig fortsättning på det föreslagna åtgärdspaketet, säger Leif G Gustafsson i pressmeddelandet.