Nyheter

Totalrenoverar Tingstadstunneln

Tingstadstunneln trafikeras varje dygn av 125 000 fordon. Bild/Illustration: KGZ Fougstedt

Peab får uppdraget att totalrenovera den 455 meter långa Tingstadstunneln i Göteborg. Kontraktssumman uppgår till 365 miljoner kronor.

Genom Tingsdagstunneln passerar cirka 125 000 fordon per dygn. Peabs uppdrag att totalrenovera tunneln påbörjas under våren 2022. I uppdraget, som utförs åt Trafikverket, ligger bland annat att renovera hela tunnelns konstruktion, byta ytskikt på väggar och i tak samt lägga om beläggningen på vägbanan. Samtidigt som renoveringen görs förbättras också trafiksäkerheten och framkomligheten genom tunneln, enligt ett pressmeddelande. Syftet är att ge Tingstadstunneln en förlängd livslängd med 30-50 år.

– Vi på Peab har lång och bred erfarenhet av att bygga och renovera i miljöer med hög trafikbelastning inte minst från det nyligen avslutade projektet med sänkningen av E45 och nya Gullbergstunneln i centrala Göteborg. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete tillsammans med Trafikverket och övriga samarbetspartners, säger Berth Larsson, regionchef på Peab i ett pressmeddelande.

Under arbetena kommer ett tunnelrör i taget att stängas av för att arbetena ska kunna utföras. Utöver renoveringen kommer merparten av tekniken, såsom belysning och fläktar, att bytas ut och ett nytt brandskyddssystem installeras tillsammans med ett nytt system som tar hand om dagvattnet som samlas i tunneln.

Uppdraget är en utförandeentreprenad, arbetet förväntas vara klart till årsskiftet 2023/2024.