Nyheter

Toyota rullar igång experimentstad

Woven city. Bild: Toyota

Bygget av framtidsstaden Woven City i området nära Toyotas tidigare Higashi-Fuji-fabrik i Japan är nu officiellt invigd. Den nya staden kommer att byggas upp från grunden med den senaste tekniken inom infrastruktur, energi, teknik och transportsystem.

På kartan är det utritat var staden ska ligga, men ännu vet ingen exakt hur den kommer att se ut eftersom det nu ligger öppet för olika samarbetspartners att ansluta sig till projektet. Siktet är inställt på att Woven City kontinuerligt ska bidra till att förbättra samhället genom att skynda på utvecklingen av teknik och tjänster.

– Från ett blankt papper kommer man att bygga upp samhället från början med system där tekniken fungerar från början, förklarar Erik Gustafsson som är informationschef på Toyota Sverige.

Han menar att bland annat transportsystemet är en viktig del som i dagens samhällen inte fungerar optimalt. Woven City kommer att ha tre typer av gator: en avsedd för automatiserad körning, en för fotgängare och en för fotgängare med personliga mobilitetsfordon som elsparkscyklar och permobiler. Det kommer även att finnas en underjordisk väg för godstransporter.

– Det finns idag förarlösa och autonoma system men idag är infrastrukturen ett stort hinder så det är en tjänst man verkligen vill kunna forska på.  Utsläppsfria fordon finns idag inom koncernen och det finns redan prototypen för mindre förarlösa stadsbussar, det togs fram för OS-byn i Tokyo för att transportera atleterna.

Vätgasbussar är också en lösning för den nya staden.

– Även om det inte är autonomt i sig, men det är utsläppsfritt. Vi satsar mycket på vätgas för att kunna ha det som reservkraft. I ett vätgasbaserat samhälle kan vi lagra energi och spara för strömavbrott, och jämna ut toppar och svackor. Ett vätgasbaserat energinät helt enkelt för överskott och underskott, säger Erik Gustafsson.

Tekniken ska göra livet enkelt för de boende.

– Det handlar inte bara om infrastruktur och transporter utan även om boende. Man vill skapa en sömnlös koppling mellan allt och effektivisera och göra det enklare och det ska man göra genom att integrera transportsystem, leveranser och så vidare. Det kommer att forskas på hur människorna lever, och det kommer utifrån det samlas data som vi kan forska och bygga framtidens system på. Vi ska alltså studera och lära oss för att sedan kunna ta ut tekniken till en bredare massa i världen.

Staden kommer till en början att ha 360 innevånare, främst äldre medborgare, familjer med små barn samt innovatörer. Längre fram räknar Toyota med drygt 2 000 innevånare, inklusive anställda.

– Man har sagt att de som kommer att erbjudas boende först är de som har någon form av Toyotakoppling, det finns många anläggningar i närheten, eller om man är forskare som vill forska i staden. Man vill ha ett axplock av människor.

Woven City har som mål att skapa en miljö där innovationer ska kunna lösa olika samhällsproblem.

– Det kan vara allt från utsläpp till klimatförändringar, renare luft, hur man lever och hur man bor helt enkelt. Om man upplever problem i sin tillvaro, även på personnivå, så ska det forskas på lösningar på det för att skapa livskvalité.

Erik Gustafsson förklarar att ännu är det inte klart hur bostäderna kommer att se ut.

– Man har inte sagt någonting om det ännu, man vet nog mer i nästa steg av bygget. När infrastrukturen är klar då är nästa steg att bygga hus.

Projektet ska förverkliga ny teknik hos Toyota under verkliga omständigheter inom en lång rad områden, förutom automatiserad körning så handlar det även om personlig mobilitet, robotteknik och artificiell intelligens.

– Vi ser att vi som företag måste utveckla oss från biltillverkare till mobilitetsföretag, det är inte framtiden för oss att bygga fordon som ska ägas och drivas av en enda person. Det kommer att ske mer bildelning och samåkning – det är en trend som sker över hela världen. Olika delar av världen har kommit olika långt, en utveckling som man ser i många städer är att idag kanske kunder väljer bort egen bil på grund av kostnader och liten yta – men man behöver transportera sig själv, företagets varor eller familjen. Samtidigt som det sker kommer vi förstås att fortsätta att bygga bilar.