Nyheter

Toyotas metoder på väg till Hallandsås

Tunnelbyggarna i Hallandsåsen planerar att införa Toyotas produktionsmetod ”Lean Production”. Entreprenören Skanska-Vinci tar hjälp av ett känt konsultföretag för att effektivisera projektet.

Entreprenören i Hallandsås, Skanska-Vinci, har vänt sig till ett av världens mest välrenommerad konsultbolag, specialist på ”lean production” för att med effektivisera processerna i tunnelbygget.

– Vi tror inte att vi kan införa Toyotas arbetssätt rakt av. Vi är en helt annorlunda bransch. Men vi kanske dra nytta av delar av metoderna och förbättra vår verksamhet, säger Annika Svensson, informationschef på Skanska-Vinci.

Under tiden pågår tunnelbygget i Möllebackzonen. Men sakta. Det återstår drygt 60 meter innan man är framme vid den frysta zonen i det västra tunnelröret.

Vattentrycket de senaste månaderna har varit så starkt att tunnelborren Åsa inte längre kan köras i det slutna så kallade ”ubåtsläget”.

Borren är tillverkad för att i slutet, vattentätt, läge kunna köras även i de mesta vattenförande partierna. Men i Möllebackzonen går det inte. Då skulle vattendomen överskridas med bred marginal.

Istället kopplar man på borrens ubåtsläge när den står still för att injektera och förstärka tunnelväggarna. Borrmaskinen blir då som en propp i tunneln. Den täpper till och bromsar vattenflödet.