Nyheter

Träbyggandet ökar med över hälften

Arcona bygger om Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad på uppdrag av Fabege. Påbyggnadsdelen får en solid trästomme av korslaminerat trä och limträbalkar. Tengbom arkitekter har ritat projektet som ska vara inflyttningsklart i april 2019. Illustration: Walk the Room.

Antalet lägenheter i flerbostadshus som byggts med stomme av trä ökade med 55 procent under 2016 jämfört med året innan. Andelen motsvarar drygt tio procent av det totala byggandet av flerbostadshus. Detta enligt ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, presenterar en ny rapport där man har tittat på nybyggda lägenheter med trästomme mellan åren 1995 och 2016. Antalet lägenheter har gått både upp och ned under åren, men ökningen 2016 jämfört med året innan är rekordstor på hela 55 procent.

Totalt byggdes 3 598 lägenheter med trästomme under 2016 enligt TMF. Räknat i andel ökade byggandet med trästomme från 8,7 till 10,9 procent. Det totala byggandet av lägenheter i flerbostadshus (samtliga material) har ökat med 24 procent, till totalt 33 000.
– Andelsmässigt säger det inte så mycket, men i antal är det en betydande ökning som lovar gott inför dagens och morgondagens krav på hållbart byggande. Att det industriella träbyggandet håller jämn takt med övrigt bostadsbyggande, visar vilken fantastisk utveckling vi har framför oss. Vi har bara sett början, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, TMF.
Enligt Gustaf Edgren så har inte bara kunskapen om, och kraven på, hållbart byggande ökat, utan också insikten om vilka fördelar industriellt byggande och en hög grad av prefabricering innebär. Det har sammantaget lett till den stora efterfrågan av flerbostadshus med trästomme.
– Betänk att andelen med trästomme av det totala byggandet av flerbostadshus var runt tio procent även 2012, men då motsvarade det knappt 1 300 lägenheter. Idag byggs det cirka 3 600 lägenheter med trästomme, alltså nästan tre gånger fler. Och då har ännu inte de riktigt stora investeringarna i det industriella byggande kommit igång ordentligt, säger Gustaf Edgren.
Gustaf Edgren syftar bland annat på produktionsinvesteringar för företag som Derome/A-hus, Anebyhusgruppen, BoKlok, Götenehus, Stora Enso och OBOS med flera. Eksjöhus och Lindbäcks Bygg är ytterligare två företag som precis i dagarna inviger var sin ny fabrik.
Förtillverkningen av lägenheter med trästomme ökar också. År 2016 förtillverkades 2 626 lägenheter med trästomme helt, 884 stycken delvis förtillverkade och 88 helt platsbyggda.
De statistiska uppgifterna baserar sig på nyproduktion av ordinära, påbörjade bostadshus och därmed ingår inte speciallägenheter som gruppboenden och studentlägenheter. Statistiken är framtagen av SCB, på uppdrag av TMF.
Enligt TMF levererades 2 116 lägenheter med stomme av trä, inklusive student- och specialboende, under första halvåret 2017. Det är en ökning med 43 procent jämfört med samma period 2016.
Jenny Marcuson Fors