Nyheter

Trafiktillstånd saknades vid olycksplats i Kista

Byggherren hade inte sökt tillstånd att använda lyftkran över Hanstavägen vid olycksarbetsplatsen i Kista, visar en ny rapport. Men det anser Stadsbyggnadskontoret att byggaren borde gjort.

Den bilist som skadades svårt vid rasolyckan i Kista i mitten av juli borde inte ha befunnit sig under konstruktionen. Byggherren hade inte ansökt om tillstånd att begränsa framkomligheten och även tidvis stänga av Hanstavägen intill byggarbetsplatsen i Kista. Det saknades även tillstånd för att placera en lyftkran i ena körfältet. Det visar en ny rapport från stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Trafiken ska med största sannolikhet ledas om på alternativa färdvägar under det fortsatta arbetet i Kista, anser stadsbyggnadskontoret i rapporten. Trafikkontoret har fått i uppdrag att se över alternativa färdvägar för de cirka 10 000 fordon som trafikerar vägen varje dygn.

I slutsatserna som dras ställer de berörda nämnderna i Stockholms stad upp en rad säkerhetskrav för det kommande arbetet med gallerian:

• Stålkonstruktionen ska kontrolleras av fristående sakkunnig.

• Brandskyddet för det överdäckade trafikutrymmet ska redovisas separat.

• En riskanalys har begärts från byggherren — vilken ska remitteras till olika berörda instanser och ligga till grund för projekteringen avseende tekniska egenskaper.

• Byggherren ska lämna in trafikanordningsplan som berör olycksvägen. Trafikkontoret ska sedan besluta om vägen ska stängas av tidvis eller om trafiken ska ledas om.

Den utredning om olycksorsakerna som gallerian i Kista genomfört och som nyligen presenterats bekräftar bilden av vad som orsakat raset. Något har gått fel i hållfasthetsberäkningarna, vilket ledde till att en för klen balk användes.

Flera ansvariga för ombyggnaden riskerar nu åtal för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och grovt arbetsmiljöbrott. En byggnadsarbetare avled och en skadades svårt vid rasolyckan i Kista. En förbipasserande bilist begravdes i rasmassorna och skadades allvarligt.