Trafikverket häver miljardkontrakt med entreprenör i Västlänken

Trafikverket häver miljardkontrakt med entreprenör  i Västlänken
Deletapp Haga omfattar 1 700 meter tunnel varav 250 meter betongtunnel i jord och lera samt en ny underjordisk station i Haga. Foto: Kasper Dudzik

Trafikverket häver kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som bygger deletapp Haga i Västlänken. Huvudskäl för hävningen är omfattande och tilltagande förseningar i deletappen.

Entreprenören AGN har i deletappen under en längre period haft en omfattande och växande försening. Därför väljer Trafikverket i dag, tisdag, att häva kontraktet.

AGN är ett konsortium bestående av Astaldi S.p.a, GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. och Segermo Entreprenad AB.

AGN ingick 2017 ett entreprenadkontrakt för att utföra Entreprenad Haga i Projekt Västlänken. Kontraktsvärdet uppgår till 2,3 miljarder kronor i 2017 års penningvärde.

– När en entreprenör inte klarar av att leverera i enlighet med ingångna avtal är det vår plikt att agera för att värna våra gemensamma skattemedel. Vårt ansvar är att säkerställa ett effektivt, hållbart transportsystem och ställa höga krav på kostnadskontroll, säger Patrick Guné, chef för Trafikverkets verksamhetsområde Stora projekt.

Kontraktet med AGN upphör med omedelbar verkan och arbetsplatserna tas över av Trafikverket till dess att en ny entreprenör kan vara på plats.

Nästa steg är att Trafikverket kommer att påbörja en ny upphandling av återstående arbete. Trafikverkets mål är att fullfölja arbetet med en annan entreprenör, för att minimera påverkan på tid och kostnad. En åtgärd är att Trafikverket kommer tillföra kapacitet i järnvägssystemet genom att öppna Västlänkens Station Centralen, 2026.

–  Beslutet har föregåtts av en längre och djupgående dialog med AGN, där vi inte kunnat komma fram till en acceptabel lösning avseende produktionstid och sluttid för färdigställande. Därför bedömer vi att en ny upphandling av en eller flera entreprenörer kommer att skapa bättre förutsättningar för leverans av återstående arbeten, säger Bo Larsson, Västlänkens projektchef.

Entreprenad Haga

Deletapp Haga omfattar 1 700 meter tunnel varav 250 meter betongtunnel i jord och lera samt en ny underjordisk station i Haga.

Entreprenaden är en av Västlänkens fyra byggentreprenader.

 

Relaterade artiklar

Lista: nya upphandlingar
Västlänkens projektchef: ”Det är ett misslyckande”
Tuve Bygg får kontrakt när internationella skolan växer
Miljardorder till Skanska