Nyheter

Trafikverket och entreprenör avbryter kontrakt i Förbifarten

Illustration på den färdiga Ekerövägen, Tillflykten-Edeby. Bild: Trafikverket

Arbetet med att bredda Ekerövägen är utmanande och håller inte tidplanen.
Nu avbryter Trafikverket och entreprenören därför kontraktet i samförstånd.

Det var i maj 2020 som Trafikverket tecknade avtal med med spanska Copasa för etappen E3 på Ekerövägen, en del av Förbifarten. Etappen omfattar breddning av vägen mellan Edeby och Nockebybron samt breddning av Drottningholmsbron. Arbetet påbörjades 2021.

Längs sträckan finns världsarvet och det statliga byggnadsminnet Drottningholm, riksintressen, naturreservat och vattenskyddsområde.

Arbetet på sträckan har inte haft den framdrift som det borde ha haft, meddelar Trafikverket. Trafikverket och entreprenören har inte klarat av att lösa de utmaningar som uppstått och ser det inte som möjligt att slutföra jobbet tillsammans. Det kärvs ett nytt arbetssätt och därför avbryts kontraktet i samförstånd.

Försenats och fördyrats

– Arbetet har både försenats och fördyrats. Att göra en omstart av projektet är det mest förnuftiga vi kan göra i det här läget. Att genomföra en ny upphandling kommer att skapa bättre förutsättningar för de arbeten som återstår, säger Daniel Burström, Trafikverkets biträdande sektionschef på sektion Lovö och talesperson för Ekerövägen.

– Entreprenören har varit mycket professionell och lösningsorienterad i det här och man kommer att finnas kvar och vara behjälpliga för Trafikverket till dess att vi har en ny entreprenör på plats.

”Kostar mer att inte avbryta”

Trafikverket bedömer i nuläget att tidplanen kommer att hållas och att vägen ska färdigställas till slutet av 2024.

Hur den här omstarten kan komma att påverka kostnaderna är för tidigt att svara på just nu.

– Det kan få en negativ effekt på kostnaderna, men vi uppskattar den som liten. Vi ser heller ingen annan möjlighet och bedömer att det skulle kosta mer att inte avbryta kontraktet, säger Daniel Burström.

Förseningar

Tidigare ingick även breddning av Nockebybron i entreprenaden, men åtgärden har sedan tidigare skjutits fram. Bron kommer att färdigställas först efter att E4 Förbifart Stockholm har öppnat för trafik 2030.

Tidigare var tidplanen att Drottningholmsbron, liksom breddningen av hela Ekerövägen, skulle vara klar hösten 2023. I oktober 2022 informerade Trafikverket om att arbetet med entreprenaden där Drottningholmsbron ingår blev ett år försenad, till hösten 2024.

I oktober meddelade vi även att Drottningholmsbron försenas med ytterligare två år och beräknas färdigställas 2026.