Nyheter

Trafikverket sparkar personal och hundratals konsulter

Trafikverket ska minska med 1 100 medarbetare fram till 2013. Besparingarna kan ge miljarder till underhåll av väg- och järnvägsnätet.

Men det gör ingen skillnad de närmaste vintrarna:

– Det här ger effekter först efter 2013, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Ett drygt halvår efter starten i april har det nya Trafikverket gått igenom sin organisation och hittat en rad möjliga rationaliseringar.

– Ja, när vi bildade Trafikverket slog vi bara ihop verksamheterna i Banverket och Vägverket utan att leta efter synergier. Det viktiga var att få det att fungera, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

– Nu har vi gjort det arbetet. Vi har hittat dubbelarbeten och andra möjligheter till effektiviseringar som gör att vi sparar 2 — 3 miljarder årligen.

Det är pengar som Trafikverket fått regeringens löfte att använda i verksamheten. I första hand tänker sig Gunnar Malm underhåll av järnvägs- och vägnätet. Men det är för tidigt att säga något konkret:

– Besparingarna får full effekt först efter 2013, det är då det blir pengar, säger Gunnar Malm.

Effektiviseringsplanen innebär att Trafikverket gör sig av med 1 500 medarbetare de närmaste tre åren. 700 är anställda vid Trafikverket och 800 är konsulter. Konsulterna ska ersättas av 400 nyanställda, vilket gör att nettominskningen blir 1100 årsarbeten. Även ett antal kontor kommer att stängas. Exakt hur det här ska gå till är inte heller helt klart:

– Vi har stora pensionsavgångar de närmaste åren, säger Gunnar Malm. Uppsägningar blir det fråga om först i sista hand.

Enligt fackförbundet ST går 900 anställda i Trafikverket i pension 2011—2013.