Nyheter

Trafikverket: Vi följer bara lagen

Utländska medarbetare har sämre löner än sina svenska kollegor i statliga infrastrukturprojekt. Det anser LO i en ny rapport. — Vi följer regelverket, kommenterar Jan Schönbeck, inköpsdirektör på Trafikverket.

I LO: s rapport har tre infrastrukturprojekt studerats: Norra länken och Citybanan i Stockholm samt Citytunneln i Malmö. Som beställare för dessa projekt står Trafikverket, tidigare Banverket och Vägverket. LO konstaterar att staten aktivt pressar kostnaderna vid upphandlingen av infrastrukturprojekt och att utländsk arbetskraft får betala priset i form av lägre löner.
Jan Schönbeck på Trafikverket anser att man bara följt Lagen om offentlig upphandling.
— Jag har inte läst rapporten och kan inte svara för de specifika fallen. Men generellt följer vi alltid Lagen om offentlig upphandling. Och vi kräver alltid att även underleverantörer har en stabil ekonomi och sköter om sina anställda, säger han.
LO anser att staten aktivt pressar kostnaderna vid upphandlingar av infrastrukturprojekt och att utländsk arbetskraft får betala priset i form av lägre löner. Hur kommenterar du det?
— Jag vill inte hålla med om att de hamnar i kläm. Sedan har ju vi svårt att se om sociala villkor åsidosätts.
Vad säger du om LO: s förslag att Lagen om offentlig upphandling bör skrivas om så att krav om villkor motsvarande kollektivavtal kan ställas vid upphandlingar?
— Det är en svår fråga. Jag kan väl tycka att regelverket idag borde vara tillräckligt. Mer kan jag inte säga utan att ha läst själva rapporten, säger Jan Schönbeck.