Nyheter

Trähus från Dalarna succé i Japan

Det mest importerade huset i Japan tillverkas i Dalarna. Varje år levererar Tomoku Hus komponenter till cirka 1300 trähus. ”I Japan bygger man hellre nytt än att renovera”, säger Toshinori Sato, nytillträdd vd för företaget .

I Insjön, söder om Leksand i Dalarna, ligger Tomoku Hus AB, en husfabrik som inriktat sig på den japanska marknaden. Verksamhet är inriktad på olika trähuskomponenter som väggblock, fönster och dörrar.

På fabriken i Insjön kombineras svensk trähustradition med japansk noggrannhet, något som visat sig ge resultat. Idag går 97-98 procent av tillverkningen i Insjön på export till Japan, som har seglat upp högt på listan över svenska exportmarknader för monteringsfärdiga trähus.  Norge är störst, medan Japan kommer på en god andraplats plats, enligt Trä och möbelföretagen (se faktaruta sist i artikeln).

Förklaringen heter Tomoku Hus.  Cirka 1300 trähus exporterar man årligen till Japan till ett värde av 204 miljoner kronor. Ägarna är japaner och företaget ingår i Tomoku Company Ltd koncernen där bland annat Mitsubishi finns representerade.

– Vi säljer husen genom vårt koncernföretag Sweden House och vi levererar byggsatser till fasader och innerväggar.  Den största marknaden, cirka 50 procent, finns i Tokyo, berättar Toshinori Sato, eller Mr Sato som han kallas här på fabriken, och som själv kommer från Tokyo.

De svenska trähusen tillhör det övre prissegmentet och anses exklusiva i Japan.  Kunderna väljer själv design, och dalastilen är kanske inte den mest efterfrågade även om Mr Sato visar bilder på faluröda hus i Japan.  

Tomoku Hus AB:s produkter till Japan transporteras i containers. Transporterna sker på järnväg i Sverige och därefter med containerfartyg från hamnen i Göteborg.

– Att transporterna går på järnväg är viktigt för oss då vi har ett starkt miljömässigt tänkande inom företaget.

Redan i slutet av 1970-talet var ledningen för Tomoku Company Ltd, som är stora kartongtillverkare, på studiebesök i Sverige och konstaterade då att klimatet i Hokkaido i norra Japan liknade Sveriges. Klimatet är en av förklaringen till att Tomoku Hus lyckats bra med sina välisolerade svenska hus.

En annan framgångsfaktor är att Tomoku Hus tillverkar små block.

– Eftersom Japan är ett litet och tättbefolkat land passar det, framför allt logistikmässigt, bra att bygga med mindre block som vi tillverkar här i Insjön, säger Toshinori Sato.

Mr Sato, som bott i Sverige i fyra år, berättar också att japanerna har andra traditioner än svenskar vad gäller renovering av gamla hus.

– Under andra världskriget blev många hus förstörda och efter kriget följde en period då man snabbt byggde många hus av sämre kvalitet. I dag väljer många att bygga nytt hellre än att renovera. Om man köper ett gammalt hus ingår oftast rivning i priset. Ett japanskt hus har kanske en livslängd på i snitt 30 år, medan de svenska husen bevaras i flera hundra år.

Något som Tomoku Hus ser med oro på är den planerade momshöjningen i Japan. I dag betalar japaner fem procent moms på allt. Nästa år har regeringen beslutat att höja momsen till åtta procent.

– Många har passat på att bygga hus innan momshöjningen träder i kraft så det här har varit ett riktigt bra år för oss. Men vi vet inte vad som händer nästa år.

Det blir en utmaning för Toshinori Sato, som tog över vd-rollen från Masafumi Okazaki i slutet av augusti, då Okazaki gick i pension och har valt att återvända hem till Japan.

– 2014-2015 kan bli tuffa år. Vi måste utveckla oss, kanske titta på nya marknader. England är intressant för oss och vi har redan etablerat kontakter där.

 

FAKTA

TOMOKU HUS:

Vd: Toshinori Sato, som precis tagit över efter Masafumi Okazaki. 

Grundades: 1991. I samband med den svenska finanskrisen köpte Tomoku-koncernen inkråmet i det konkursdrabbade företaget Insjöhus AB.

Omsättning: 209 miljoner kronor.

Antal anställda: Ca 85, varav cirka fyra av de anställda i Insjön är japaner.

Ägare: Tomoku Hus AB ingår i Tomoku Company Ltd koncernen. Moderbolaget heter Tomoku Company Ltd och är ägare till 60 % av aktierna. Övriga ägare är Sweden House Company Ltd 20 % samt minoritetsägarna Mitsubishi Corporation Ltd 15 % och Mitsubishi International GmbH 5 %

Produkter: Egendesignade hus, väggblock samt fönster och fönsterdörrar.

Tomoku härstammar från det japanska ordet Toyo som betyder orientalisk och Mokuzai som betyder trä eller timmer.

 

EXPORT:

Exporten av monteringsfärdiga trähus ökade med 4 procent till 502 miljoner kr (501 632 tusen kr) under januari – juni 2013 jämfört med 482 miljoner kr (482 296 tusen kr) under 2012 för samma period enligt SCB.

De största exportländerna för Sverige är följande;

Norge, 51 procent, 256,5 miljoner kr

Japan, 20 procent, 102,1 miljoner kr

Finland, 14 procent, 70,1 miljoner kr

Tyskland, 6 procent, 32,2 miljoner kr

Källa är SCB/TMF