Nyheter

Trähus lärprojekt i Ebbepark

Magasinet byggs helt i trä. Illustration: ÅWL Arkitekter

Det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors börjar nu bygga sin första byggnad helt i trä i Linköping. De gör det i utvecklingsområdet Ebbepark inom ramen för det testbäddskoncept som finns inom projektet.  

– Vi hoppas lära oss mycket på det här projektet inför framtida byggen, säger Daniel Jonsson, fastighetschef på Sankt Kors.

Ebbepark utvecklas i fyra olika kvarter. I områdets nordöstra del finns kvarteret Dynamiken. Här kommer det bli en blandning av bostäder, kontor, service, skola och en publik park. Det är här som Sankt Kors kommer starta sin första byggnation helt i trä. Den ska certifieras enligt miljöbyggnad Silver och ska ingå i Ebbeparks testbäddsprogram där den bland annat ska stämmas av mot certifieringen NollCO2 och följas upp utifrån såväl klimatnytta som ekonomi.

– Vi ser fram emot att lära oss mer av att bygga i trä, byggbranschen utvecklas mycket på hållbarhetsområdet och träbyggnation är helt klart en teknik vi behöver ha koll på. Genom att byggnationen av Magasinet är en del i Ebbeparks testbädd har vi möjlighet att både lära oss själva i processen men också dela med oss av våra lärdomar längs vägen, säger Daniel Jonsson, fastighetschef på Sankt Kors.

Förutom lägre koldioxidpåverkan i byggfasen ska byggnaden också ha sedumtak som bidrar till renare luft, tar hand om regnvatten innan det rinner ut i dagvattensystemet och har isolerande effekt mot både värme och kyla. I källaren finns ett cykelrum för 154 cyklar, en delad resurs som ska göra det lättare att välja bort bilen och röra sig hållbart i staden.

– Jag tror absolut att det kan bli fler träprojekt i framtiden, säger Daniel Jonsson

 Fakta Magasinet

 • Byggstart: hösten 2020
 • Färdigt: hösten 2022
 • Byggherre: Sankt Kors Fastighets AB
 • Innehåll: butik och kontor
 • Kvadratmeter: 2753 m2 BTA
 • Investering: cirka 80 miljoner kronor
 • Höjd: Sex plan plus källare
 • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
 • Beräknad koldioxidbesparing för stommen: xxx ton
 • Sedumtak
 • Cykelrum med plats för 154 cyklar
 • Projektledare: Johan Klasa, Team Projektpartner
 • Arkitekter:
 • Gestaltningsidé: Hanna Rangsjö, Winell och Jern Arkitekter
 • Projekteringsarkitekter: ÅWL, Norrköping
 • Entreprenör: Åhlin och Ekeroth Byggnads AB