Nyheter

Tranås nästa station på banan

Tranås blir en av stationerna längs höghastighetsjärnvägen.

 I och med överenskommelsen förbinder sig Tranås kommun att bygga upp till 2 000 bostäder, medfinansiera den nya järnvägen med 200 miljoner kronor och bidra med 18,5 miljoner kronor i förskottering.

Den nya höghastighetsjärnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Förhandlingar pågår med 16 kommuner och två flygplatser längs sträckningarna.

Tranås är den senastei raden avkommunersom gjort klart med Sverigeförhandlingen.Den nya stationen ska vara belägen längs den befintliga Södra Stambanan norr om Tranås stad, mellan Granelund och Tismetorpet.

Höghastighetsjärnvägen kommer att skapa helt nya pendlingsmöjligheter för regionen. Framöver blir det möjligt för Tranåsborna att nå Stockholm och Göteborg på en timme och 15 minuter. I dag tar det cirka två timmar och 30 minuter, respektive nästan 4 timmar att resa kollektivt i dessa relationer.

– Det är fantastiskt att regeringens representanter tar med Tranås i detta gigantiska infrastrukturprojekt, som är det största i Sveriges moderna historia. Vinsterna för Tranås del kan sammanfattas med orden närhet, uppkoppling och tillväxt. Genom att bli en del av Götalandsbanan närmar vi oss huvudorterna Linköping och Jönköping, säger kommunalråd Anders Wilander (M), i ett pressmeddelande.

 Att bygga höghastighetsjärnväg är en infrastruktursatsning, men också en stor bostadssatsning.

– Tillsammans med Tranås finns det nu nio klara överenskommelser med kommuner längs sträckningarna. Sammanlagt har dessa kommuner åtagit sig att bygga närmare 84 000 bostäder, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Förra veckan blev det även klart att Lund får en station för snabbtåg. Lunds kommun förbinder sig att bygga 15 000 bostäder och medfinansiera den nya höghastighetsjärnvägen.

I gengäld får Lund en station för snabbtåg, spårvägen till forskningsanläggningen ESS samt bidrag till cykelåtgärder i centrala Lund.

Samtidigt presenterade Trafikverket nya kostnadskalkyler för det planerade höghastighetsprojektet. Notan kan bli billigare än vad tidigare prognoser visat.

Efter nya kostnadsberäkningar har Trafikverket pressat ner kostnaderna till 230 miljarder. Det är cirka 25 miljarder lägre än den kostnad som presenterades i december 2015.

–  Vi har ett bättre underlag nu, vet mer om sträckor och antal stationer. Men det finns fortfarande osäkerheter i kostnadskalkylen, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket.