Nyheter

Trängselskatt finansierar ny t-bana

19 kilometer ny tunnelbana, 9 nya stationer och 78 000 bostäder. Det är resultatet av en unik överenskommelse som regeringens förhandlare, Stockholms läns landsting och fyra stockholmskommuner presenterade idag.

Enligt överenskommelsen ska tunnelbanan byggas ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Dessutom ska blå linjen byggas ut till Gullmarsplan och kopplas samman med gröna linjen för att öka kapaciteten genom centrala Stockholm.

Totalt rör det sig om 9 nya stationer och 19 kilometer ny tunnelbana.

I utbyte har de fyra kommunerna Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla åtagit sig att bygga 78 000 nya bostäder i anslutning till tunnelbanans nya sträckning.

Byggstart för tunnelbaneutbyggnaden är planerad till senast 2016 och de första delarna ska börja trafikeras runt år 2020.

– Det här är en historisk överenskommelse och den största satsningen på tunnelbaneutbyggnad sedan 70-talet. Genom den ger vi regionen möjlighet att växa, säger regeringens förhandlingsperson HG Wessberg.

Satsningen kommer att gå loss på 19,5 miljarder kronor och ska till hälften finansieras av trängselskatter, som både kommer att höjas och omfatta större områden.

Utöver det bidrar staten med ytterligare en fjärdedel, kommunerna betalar mer än så och landstinget betalar 650 miljoner för infrastrukturen samt hela kostnaden för fordon och depå.

Gustav Hemming (C), miljölandstingsråd i Stockholm, är nöjd med överenskommelsen.

– Stockholmsregionens framtid byggs nu i den gröna tillväxtens tecken och det är faktiskt ett historiskt genombrott. Det bygger på ett ökat kollektivtrafikresande med de mest kapacitetsstarka trafikslagen. Det bygger på tydligare trafikstyrning som ökar framkomligheten för bussar och cykeltrafik och som förbättrar luftkvaliteten. Och det här är, om vi ska klara en snabbt växande region, den enda vägen om vi ska fortsätta att vara attraktiva och ha hög livskvalité, säger han.

– Jag hoppas att det här paketet ska ge ett bra knyck uppåt för kollektivtrafikresandet och ett lika bra knyck nedåt för bilresandet.

Marie Bergström
[email protected]

 

Så förändras trängselskatten

Regeringen planerar att lägga en proposition om utökad och breddad trängselskatt till våren som ska gälla från och med den 1/1 2016:

  • Trängselskatt införs på Essingeleden med en maxnivå på 30 kronor.
  • Maxnivån i den befintliga innerstadsringen höjs från 20 till 35 kronor
  • Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil skall högst uppgå till 105 kronor mot idag 60 kronor.