Nyheter

Tre års fängelse för ekobrott

Flera personer har dömts i en stor ekobrottshärva i Skåne och de längsta straffen är tre års fängelse.

Det handlar om grova bokföringsbrott, grova skattebrott och penningtvätt. För att genomföra upplägget har de dömda använt sig av bland annat två byggbolag.

Malmö tingsrätt har meddelat dom i ett omfattande ekobrottsmål. Elva män och en kvinna stod åtalade för omfattande grova bokföringsbrott, grova skattebrott och medhjälp till sådana brott.
Två av männen har även varit åtalade för grov näringspenningtvätt och en av dem för överträdelse av tidigare meddelat näringsförbud.

Enligt åklagaren har de åtalade satt i system att starta nya bolag, eller ta över befintliga bolag med syfte att använda bolagen för att skriva osanna fakturor.
En av männen har enligt åklagaren framställt eller låtit framställa 1 360 fakturor, till ett sammanlagt belopp på 68,5 miljoner kronor. De flesta av fakturorna är osanna.

I många fall har det visserligen utförts tjänster, men fakturorna är ändå osanna eftersom det som fakturerats av de olika bolagen i själva verket har sålts av ett annat bolag.
Upplägget innefattar flera företag, bland annat två byggbolag, ett måleriföretag, en rivningsfirma, och importfirmor.

Fakturorna har framställts i en och samma dator, som beslagtagits i ett tidigt skede av polisutredningen. Fakturorna har därefter satts i omlopp i flera bolag, varav vissa inte har bedrivit någon verksamhet utan har bildats enbart för fakturaverksamheten.
Med hjälp av fakturorna har belopp frigjorts i olika bolag. Genom förfarandet har skatter och avgifter undandragits det allmänna i betydande omfattning. Tilltalade har därefter tagit ut pengarna kontant och överlämnat till andra. Enligt uppgifter från tilltalade och vittnen har en avgift tagits ut för framställandet av fakturorna motsvarande halva momsen eller tio procent av fakturabeloppet.

Tingsrätten har kommit fram till att det i flera fall inte är bevisat att de så kallade målvakterna har känt fakturahanteringen utan verksamheten har bedrivits dem ovetande, medan andra av dem har varit införstådda med verksamheten.
Det har förekommit hemlig avlyssning i målet och genom de avlyssnade telefonsamtalen har åklagaren kunnat fastslå de inblandades olika roller och vem som bestämmer över personer och penningtransaktioner

Två av männen döms till fängelse i tre år för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och grov näringspenningtvätt. Ytterligare en gärningsman döms för grov näringspenningtvätt. Övriga döms för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott eller skattebrott. En av dem döms för överträdelse av tidigare meddelat näringsförbud. Flera av de tilltalade meddelas också näringsförbud mellan tre och fem år.

Fyra av de tilltalade frikänns helt.

 

Fakta: Så går det till
För att närmare illustrera hur osanna fakturor kan användas har åklagaren angett följande exempel:
En typisk situation kan vara att en kommun eller större företag ska bygga en större anläggning och beställer av företag A. Företag A har dock inte kapacitet att bygga objektet utan anlitar en underentreprenör, som i sin tur begär hjälp av flera underaktörer. I detta mål rör det sig om företagen C, D och E. Företag B anlitar underentreprenörer som efterträder varandra. Dessa är i en svart sektor. De brukar redovisa plus/minus noll för att undandra sig skattemyndigheternas uppmärksamhet. Dessa bolag kan inte heller leva särskilt länge utan avlöser varandra.

Företaget C skriver fakturor till flera olika företag B. A beställer av B, får en faktura och betalar. B får en svart faktura av företag C som B betalar. Sedan återförs pengarna till företag B genom att C tar ut pengar i kontanter och återlämnar. Med dessa frigjorda medel kan arbetskraften avlönas svart. För att täcka upp luckan i bokföringen efter utbetalningen beställer B en osann faktura. Förfarandet möjliggör en högre vinst eftersom skatt har undandragits. Genom kontanthanteringen blir penningflödena också svårare att följa/upptäcka.

Fakta: Domarna

Man, 39 år
Döms för: grovt bokföringsbrott (6 tillfällen), näringspenningtvätt, grovt brott
Frikänns från: grovt skattebrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott (2 tillfällen)
Påföljd: 3 års fängelse

Man, 39 år
Döms för: grovt bokföringsbrott
Frikänns från: medhjälp till grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott
Påföljd: 3 års fängelse, samt näringsförbud

Kvinna, 42 år
Döms för: medhjälp till grovt bokföringsbrott (5 tillfällen) , medhjälp till grovt skattebrott (3 tillfällen)
Frikänns från: medhjälp till grovt bokföringsbrott (8 tillfällen) , medhjälp till grovt skattebrott (10 tillfällen)
Påföljd: villkorlig dom

Man, 54 år
Döms för: grovt bokföringsbrott, överträdelse av näringsförbud, skattebrott
Frikänns från: grovt bokföringsbrott (14 tillfällen), grovt skattebrott (12 tillfällen)
Påföljd: fängelse 1 år och 6 månader, förlängning av näringsförbud

Man, 42 år
Döms för: näringspenningtvätt, grovt brott
Frikänns från: grovt bokföringsbrott (2 tillfällen), grovt skattebrott (2 tillfällen), medhjälp till grovt bokföringsbrott (3 tillfällen) , medhjälp till grovt skattebrott (3 tillfällen)
Påföljd: fängelse 1 år och åtta månader

Man, 71 år
Döms för: grovt bokföringsbrott (2 tillfällen)
Påföljd: 1 års fängelse

Man, 61 år
Döms för: skattebrott (3 tillfällen), försvårande av skattekontroll (3 tillfällen)
Påföljd: villkorlig dom med samhällstjänst i 90 timmar