Nyheter

Tre projekt nominerade till Bostadspriset 2017

De nominerade till Bostadspriset. Foto: Johan Fowelin, Johan Dehlin och Ola Jonsson.

Juryn för Sveriges Arkitekters Bostadspris har valt att premiera bostäder som på olika sätt utmanar det förväntade. Dagens bostäder är ofta byggda för en och samma kundgrupp och för vad beställaren tror marknaden förväntar sig.

– Trenderna i bostadsbyggandet i Sverige har under en tid varit att vi bygger en relativt ensidig produkt. De projekt som juryn valt att premiera är bostäder som vågar utmana bilden av en förmodad förväntan, framför allt i synen på rummens organisation och proportioner. Rumsstorlekar, flöden, dagsljus och utblickar är bärande delar i en bra bostad och en utgångspunkt för de nominerade, säger juryns talesperson Kajsa Crona, bostadsstrateg på Sweco och adjungerad professor i Boendets arkitektur på Chalmers.

Juryn påbörjade sitt arbete i våras med att gå igenom inkomna och egna förslag på nybyggda flerbostadshus. Därefter har de besökt omkring 20 projekt innan de valt ut tre nominerade, varav ett står som pristagare på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 28 november på Cirkus i Stockholm.

– Det hållbara perspektivet har varit en stor diskussion i juryarbetet. Byggnadens förhållande till invändiga och utvändiga mötesplatser mellan människor, liksom husets möte med stad och natur har varit viktiga aspekter för att välja ut de nominerade. Bottenvåningens utformning, koppling till omgivning och den mänskliga skalan är betydelsefulla delar i detta möte, säger Kajsa Crona.

De nominerade:
Chokladfabriken, Stockholm. Beställare Oscar Properties, arkitekt Jägnefelt Milton.

Ur juryns motivering: ”En före detta chokladfabrik från 1920-talet och ett kontorshus från 1970-talet har gjorts om till 85 bostäder i ett nyskapande projekt. Med en välfunnen balans mellan gammalt och nytt och en snillrik atriumlösning lyckas projektet nytolka platsens själ. Chokladfabriken visar en väg framåt inom ombyggnad som branschen behöver bli bättre på.”

Trädgårdarna, Örebro. Beställare Örebro kommun och Skanska, arkitekt Marge Arkitekter.

Ur juryns motivering: ”Ett vård- och omsorgsboende strax utanför Örebro med 81 smålägenheter, gjort med stor inlevelse i äldres villkor. Exteriörens enkla former anknyter till lantbrukets byggnadstyper både som form och i attityd. Trädgårdarna väcker känslor – både kring åldrandets villkor och arkitektens roll i samhället.”

Zenhusen, Stockholm. Beställare Byggnadsfirman Erik Wallin, arkitekt C.F. Møller.

Ur juryns motivering: ”Zenhusens två längor med 18 bostäder i Norra Djurgårdsstaden är ett skickligt svar på en mångfasetterad stadsplan och ett välhanterat möte mellan den nya stadsdelen och det pastorala landskapet. Bebyggelsen består av radhus som delvis staplats på varandra. Arkitekterna har laborerat med husens volymer för att maximera utsikten, så har även en tilltalande variation i höjd och djup uppnåtts.”

– Det är tydligt för juryn att när passion för livskvalitet och nyfikenhet på möjligheter finns hos både arkitekt och byggherre så når man långt, säger Kajsa Crona.

Jenny Marcuson Fors