Nyheter

Tre regeländringar för att öka bostadsbyggandet

Byggfaktas Byggstartsindikator för bostäder visar en nedgång med 1,1 procent för februari.
Byggfaktas Byggstartsindikator för bostäder föll med 1,5 procent under mars. Foto: Getty Images

Vilka regelverk bromsar bostadsbyggandet mest?
Den frågan har Byggföretagen låtit Evidens ta reda på och kommit fram till åtgärder som skulle kunna öka takten.

Nyproduktionen av bostäder faller kraftigt. Evidens har analyserat sju åtgärder som samtliga ger positiva effekter på bostadsbyggandet.
– Lättade amorteringskrav, friare hyressättning i nyproduktion och ändrade presumtionsregler är åtgärderna som ger mest effekt på kort sikt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. 

– Det här är åtgärder som varken driver inflation eller innebär stora kostnader för statskassan. De går dessutom att genomföra snabbt, säger Catharina Elmsäter-Svärd. 

Analysen visar att efterfrågan på bostadsrätter ökar med 30 procent redan 2024 med en procent lägre amorteringskrav. Efterfrågan skulle mer än fördubblas fram till 2026 och uppgå till 25 000 bostadsrätter. Det kan jämföras med att det totala bostadsbyggandet av både bostadsrätter, hyresrätter och småhus bedöms understiga 25 000 bostäder 2024 om inget görs. För hyresrättsbyggandet skulle fri hyressättning i nyproduktion och ändrade presumtionsregler öka investeringsviljan.

– Kommunerna måste dock inse att markpriserna behöver komma ner till rätt nivåer för att möta en ny verklighet. Rapporten visar att marknadsmässiga priser i många kommuner nu är negativa, säger Catharina Elmsäter-Svärd. 

De områden som analyserats är:

_ Liberalisering av amorteringskrav
– Förändrade regler för presumtionshyressättning
– Fri hyressättning i nyproduktionen
– Förändring av ränteavdragsbegränsningarna för företag
– Kortare ledtider i planprocessen
– Bättre lånemöjligheter för äldre och startlån för förstagångsköpare
_ Kommuners följsamhet mot fallande byggrättsvärden och därmed ändrade markpriser