Nyheter

Trendbrott – byggstölderna minskar

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Antalet stölder från byggarbetsplatser minskar. Under 2021 anmäldes 4 514 inbrottsstölder – motsvarande siffra under 2020 var 5 835, uppger Byggföretagen.

Tanja Rasmusson är näringspolitisk chef på Byggföretagen.  

– Tuffare kontroller håller tjuven borta, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Har ökat sedan 2017

Stölder av bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar har ökat för varje år sedan 2017. Därför har Byggföretagen drivit på för att bland annat ge Tullen ökad befogenhet att ingripa mot utländska stöldligor.

Ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, bekräftar att arbetet har gett resultat.

– Varje byggstöld är en stöld för mycket. Samtidigt gläds vi åt att stölderna minskar för första gången på fem år – och att vi ser färre stölder i alla polisregioner, säger Tanja Rasmusson.

”Trötta på miljardsvinn”

Kostnaderna för stöldgodset är svåra att beräkna – men rör sig om miljardbelopp. Allt fler bygg- och anläggningsföretag uppger också att man tvingas kalkylera med stölder i samband med anbud.

– Våra medlemsföretag är trötta på miljardsvinnet, säger Tanja Rasmusson. Tullen har sedan den 1 juli 2021 rätt att stoppa utgående stöldgods.