Nyheter

Trio projekterar ny tunnelbanelinje

Stockholms nya tunnelbanelinje ska gå mellan Akalla och Barkarby Station. Bild: Stockholms läns landsting

Tyréns, Ramböll och White arkitekter får uppdraget att tillsammans utreda och projektera utbyggnaden av Stockholms nya tunnelbanelinje mellan Akalla och Barkarby Station. Uppdraget är värt cirka 250 miljoner kronor.

Tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby Station är ett av Stockholms viktigaste samhällsutvecklingsprojekt. Konsultteamet Tyréns, Ramböll och White Arkitekter har fått en stororder i projektet värd ca 250 MNKR. Beställare är Stockholms läns landsting. 

Uppdraget omfattar systemhandling, järnvägsplan, miljökonsekvens-beskrivning och bygghandling samt ska möjliggöra byggstart hösten 2016. Trafikstarten planeras till omkring 2021. 

De tre aktörerna är stolta över förtroendet och uttalar sig i ett gemensamt pressmeddelande:

‒ En viktig del av uppdraget blir samrådsprocessens samordning med den kommunala processen så att dessa löper på i samma takt, säger Cecilia Granath, regionchef på Tyréns. Det är ett viktigt uppdrag avseende planering och kommunikation. Vi kommer identifiera och hantera de betydande frågorna i tidiga skeden för att möjliggöra och tydliggöra viktiga beslut som kommer att vara av stor vikt för att skapa de bästa möjligheterna för detta viktiga samhällsbyggnadsprojekt.

‒ Idag är vi glada och stolta på Ramböll. Det här är ett uppdrag helt i linje med vår strategi att etablera oss som en tung spelare inom samhällsutveckling. Att bidra med vår kunskap för att skapa levande städer är viktigt för oss och att kunna resa snabbt och enkelt är en förutsättning för att skapa tillväxt i hela Stockholmsregionen, säger Patrik Schelin, Divisionschef Mitt, Ramböll.

‒ Vi arbetar med att planera de nya stationernas utformning. Vår uppgift omfattar bland annat stationsrum, entréhallar, samt upp och nedgångar. Resultatet av vårt arbete som arkitekter påverkar resenärernas upplevelse av kollektivtrafiken och därför har vi en nyckelroll i projektet, säger Dag Zerne, arkitekt och ställföreträdande Kontorschef, White.