Nyheter

Trio styr halva byggmarknaden

Det finns 80 000 byggföretag i Sverige. Men tre bolag står för halva omsättningen. Skanska, NCC och Peab omsätter tillsammans 78 miljarder kronor och har 30 000 anställda. Trots det är det få som vet vilka bolagens Sverigechefer är.

Hela samhällsbyggnadssektorn med bland annat arkitekter, konstruktörer och installationsföretag omsätter 450 miljarder kronor. Byggbranschen 300 miljoner. Räknar man bara bygg och anläggningsföretagen är den totalt 150 miljarder kronor. Skanska, NCC och Peab står för ungefär halva den omsättningen.

— Så här ser det ut på många svenska hemmamarknader, att några få stora bolag dominerar, säger Lars Jagrén, chefekonom på Sveriges Byggindustrier.
— Det som är lite speciellt med byggbranschen är att mellanskiktet med medelstora bolag saknas.

Det innebär att få bolag har kapacitet att vara med och slåss om de största projekten.
— Vi är starkt beroende av de tre största bolagen för våra största projekt. Ur konkurrensperspektiv är den situationen inte tillfredställande, säger Thomas Norell, vd för Akademiska hus.
— Tycker vi att konkurrensen är för dålig sköter vi samordningen med projektledning själva och handlar upp mindre delar.Banverket har jobbat aktivt för att marknadsföra sina större projekt utanför landets gränser. Men intresset för Citybanans tre första entreprenader har varit svalt.
— Vi tycker att det är för få företag som konkurrerar om projekten och skulle vilja se en större konkurrens, säger Björn Kruse, upphandlingschef vid Citybanan.

NCC har under tredje kvartalet tagit hem 21 projekt med ett värde på över 100 miljoner kronor vardera.
— Tvärtemot vad många säger är konkurrensen hård, säger Tomas Carlsson, vd för NCC:s svenska verksamhet.
— Många företag konkurrerar om jobb upp till 500 miljoner kronor. Därefter blir det färre men den internationella konkurrensen hårdnar. Vi ser fler och fler utländska företag i Sverige, som Bilfinger Berger, Hochtief, Aarsleff och Veidekke.

Tomas Carlsson leder en verksamhet som omsätter 22 miljarder kronor och har närmare 10 000 anställda under sig:

Upplever du dig själv som en makthavare?
— I någon mening är jag det. Jag har inflytande över hur vi disponerar våra resurser men jag har mindre makt än de flesta tror. Byggbranschen är mer än entreprenörer, det finns ju inte minst kunder också.

Blir du igenkänd?

— Nej, det är bara de allra mest insatta branschmänniskorna som känner igen mig. Inom NCC vet nog de flesta vem jag är men inte alla.

Cision har kontrollerat hur ofta Sverigecheferna synts i svenska webbmedier under 2007. Det brukar ge en bra bild av det totala mediegenomslaget. Tomas Carlsson har 38 träffar och Mats Williamson 15.
— Byggcheferna har synts väldigt lite i medierna. Kommunalrådet i Ånge har till exempel synts betydligt oftare än vad byggcheferna gjort tillsammans, säger Henrik Zettergren, analytiker på Cision.

Ulf Thorné, presschef på NCC, beskriver en medieskugga: I lokala medier är det oftast regionchefer som uttalar sig och på riksnivå frågar journalister efter koncernchefen.
— För ett bolag, som NCC, där koncernkontor och Sverigekontor finns i samma land, vill journalister ofta tala med den högste chefen. Men det är inget vi styr åt det hållet utan mer en effekt av hur media fungerar, säger Ulf Thorné.

—————————————————

Tomas Carlsson

Gör: Vd NCC Construction Sverige.
Ålder:42 år.
Bor: Villa i Bromma.
Utbildning: Civilingenjör från Chalmers och MBA från Columbia University i New York och London Business School.
Väg till vd-jobbet:Olika befattningar inom anläggningsverksamheten sedan 1991. Har varit chef för NCC Roads Nya Marknader (Polen, Baltikum och S:t Petersburg). Var regionchef i Väst till februari 2007 då han rekryterades till vd-posten. Aktieinnehav i NCC: 17 336 köpoptioner B. 28,1 miljarder kronor (+ 22 procent från 2005).
Antal anställda: 10 611.
Huvudkontor: Solna.
Koncernen:Omsätter 56 miljarder kronor och har 22 000 anställda. Olle Ehrlén är koncernchef.
Andel av svenska marknaden:Cirka 19 procent.
Anmärkning: Sverigesiffrorna gäller hela NCC-koncernens verksamhet i Sverige. NCC Construction omsätter 22 miljarder kronor och har 7 700 anställda.
NCC:s största pågående projekt i Sverige: Sollentuna Centrum, olika entreprenader på Citytunneln i Malmö och Ursvik, bostadsbygge i Stockholm som pågått under flera år.

—————————————————

Mats Williamson

Gör:Vd Skanska Sverige.
Ålder:49 år.
Bor: Villa i Hässleholm.
Utbildning:Civilingenjör, väg- och vatten, från LTH i Lund.
Väg till vd-jobbet:Började som arbetsledare på Skanska 1981 och har haft flera olika jobb inom företaget. Var projektchef för bygget av Öresundsbron.
Aktieinnehav i Skanska: 30 000 aktier.
Omsättning 2006: 26,7 miljarder kronor (+9 procent från 2005).
Antal anställda: 10 631.
Huvudkontor:Solna.
Koncernen:Omsätter 126 miljarder kronor och har 56 000 anställda. Stuart Graham är koncernchef.
Andel av svenska marknaden:Cirka 18 procent.
Skanskas största pågående projekt i Sverige:Järnvägstunneln genom Hallandsås.

—————————————————

Mats Paulsson

Gör:Koncernchef och vd. Peab bygger i Norden, i huvudsak i Sverige (86 procent av verksamheten) och har därför ingen Sverigechef.
Ålder:63 år.
Bor: Villa på Bjärehalvön.
Utbildning: ”Livets skola”. 7-årig folkskola.
Väg till vd-jobbet: Startade 14 år gammal byggföretaget Peab tillsammans med sin bror Erik på Bjärehalvön 1959.
Dåvarande verksamhet:soptömning åt lantbrukare.
Aktieinnehav i Peab: 2 787 117 A-aktier, 9 613 055 B-aktier.
Omsättning 2006: 22,9 miljarder kronor (+ 21 procent från 2005).
Antal anställda:9 420.
Huvudkontor:Förslöv i nordvästra Skåne.
Koncernen: Omsätter 26,7 miljarder kronor och har 10 684 anställda. Mats Paulsson är koncernchef.
Andel av svenska marknaden:Cirka 15 procent.
Peabs största pågående projekt i Sverige:Dockan i Malmö, Sahlgrenska i Göteborg och bostadsprojekt i Sigtuna.

Sveriges 10 största byggföretag

1.Skanska — 26,7 mdr.
2.NCC — 28,1 mdr.
3. Peab — 22,9 mdr.
4. JM — 9,4 mdr.
5.Vägverket Produktion — 6,6 mdr.
6. Banverket Produktion — 3,0 mdr.
7.Veidekke — 2,2 mdr.
8. Oden anläggning — 1,0 mdr.
9.Wäst-Bygg — 0,8 mdr.
10.AF Bygg — 0,8 mdr.

Listan har sammanställts av Sveriges Byggindustrier. Siffran anger omsättning i Sverige 2006. NCC är egentligen störst i Sverige men Skanska står som etta eftersom bolaget är det största totalt sett.

Storbolagens största utmanare

Veidekke växer snabbt i Sverige, både organiskt och genom uppköp. Ökade omsättningen med 44 procent under 2006. Växer inom både bygg- och anläggning. Sverigechef är Per-Ingemar Persson, som tidigare varit chef för Skanska Sverige.

Oden anläggning tar flera storkontrakt
på en het anläggningsmarknad. Har växt snabbt sedan bolaget ombildades efter en konkurs. Vd är Björn Andersson. Har tagit de tre första kontrakten på Citybanan i konsortium med Züblin.
Züblin Scandinavia är dotterbolag till det tyska anläggningsföretaget Züblin Spezialtiefbau. Har etablerat verksamhet i Sverige och i konsortium med Oden tagit tre kontrakt på Citybanan. Pär Land är svensk vd.

Bilfinger Berger, tyskt anläggnings- företag som tagit stora kontrakt i Sverige. Har byggt Svinesundsbron och varit med på Götatunneln. Har största kontraktet på Citytunneln i Malmö i konsortium med danska företagen Per Aarsleff och E. Phil & Søn, som även de är utmanare. Bilfinger har etablerat Skandinavienkontor i Göteborg.

Lemcon, dotterbolag till Lemminkäinen, som är ett av de absolut största byggföretagen i Finland.Dotterbolaget Lemcon omsatte 2005 drygt tre miljarder kronor, och har varit en stor aktör vid Botniabanan och har ett kontrakt vid Västkustbanan i Bohuslän där de tidigare byggt en tunnel.

JM bygger mycket åt sig själva
JM, fyra på listan över Sveriges största bolag finns med när det talas om ”de fyra storbolagen”. Finns dock inte med i vår sammanställning eftersom de till övervägande del bygger åt sig själva. Förvärvar mark och projektutvecklar bostadsrätter som säljs direkt till kund. Dotterbolaget JM Entreprenad omsätter 1,5 miljard kronor, varav nästan en miljard kommer från uppdrag åt externa kunder.