Nyheter

”Tror på ett betydligt större bostadsfall”

Bostadsbyggandet i Sverige kan komma att minska mer än vad många prognosmakare räknar med, vilket bidrar till att BNP-tillväxten nästa år väntas bli endast 1,3 procent.

Det säger SBAB:s chefekonom Robert Boije till Nyhetsbyrån Direkt.

– Vi tror på ett betydligt större fall i bostadsbyggandet än andra prognosmakare, som Konjunkturinstitutet. Det gör rätt mycket på BNP-tillväxten nästa år. Vi har tidigare spått en nedgång på 30 procent för bostadsbyggandet och utfallen för SCB för påbörjade bostäder hittills i år tyder på att fallet kan bli ännu något större, säger han.

SBAB räknar med att BNP-tillväxten sjunker från 2,4 procent i år till 1,3 procent 2019, vilket är en av de lägsta prognoserna.

– Många har haft väl optimistiska prognoser om bostadsbyggandet, säger Robert Boije.

Han säger att en förklaring till att SBAB sedan tidigare räknat med ett större fall i bostadsbyggandet är en stor nedgång i bostadsbyggarnas försäljning.

– Många bostadsproducenter har också varit ute och uttryckt oro för utvecklingen, säger Robert Boije.

Till detta kommer att räntorna är på väg upp och infrias marknadens förväntningar om reporäntan kommer det enligt SBAB:s beräkningar att få bostadspriserna att falla med ytterligare bortåt 10 procent fram till år 2022.

– Slår prognosen om stigande räntor in kommer det också att påverka nyproduktionen, säger Robert Boije.

Ytterligare en faktor är Finansinspektionens båda amorteringskrav, vilka ser ut att ha haft en ganska stor effekt på bostadsförsäljningen i framför allt Stockholmsområdet.

– Det slår givetvis också på försäljningen av nyproduktion.

Att statistik från SCB visar att antalet påbörjade bostäder hittills i år, till och med det tredje kvartalet, sjunkit med 16 procent från samma period 2017 ger också stöd åt prognosen om ett större fall i bostadsbyggandet, enligt Robert Boije.

– Det har förstärkt vår bild, säger han.

I oktober spådde Konjunkturinstitutet en BNP-ökning på 1,9 procent 2019. Nästa prognos publiceras den 19 december.

Johan Bahlenberg,  Nyhetsbyrån Direkt