Nyheter

Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen

elpriser, digitalisering och hållbarhet
Det är tufft för bygg- och fastighetsbranschen just nu. Elpriser, digitalisering och hållbarhet är det stora utmaningarna, enligt en undersökning. Foto: Getty Images

Nästan 40 procent av företagen inom bygg- och fastighetsbranschen tycker att företagsklimatet i Sverige är väldigt dåligt just nu. Därmed är det den bransch som har det tuffast, enligt en undersökning från BDO.
De största utmaningarna är elpriser, digitalisering och frågor som rör hållbarhet.

BDO genomförde nyligen en undersökning bland små och medelstora företag i Sverige. I bygg- och fastighetssegmentet ger 38,5 procent av företagen det svenska företagsklimatet betyget 1 eller 2 av 10. De är den bransch som ger sämst betyg. Sett till alla branscher är det 7,6 procent som ger lika lågt betyg.

– Fastighetsbranschen är en kapitalintensiv och investeringstyngd bransch och därmed särskilt utsatt. Jag tror det är många faktorer samtidigt som påverkar. Kommande lågkonjunktur, det politiska läget i Sverige, nya rapporteringskrav, elmarknaden och en snabb utveckling inom det tekniska området, säger Karolina Lövström, auktoriserad revisor och ESG/hållbarhetsexpert på BDO.

– Vi kan bara konstatera att den samlade näringspolitiska infrastrukturen i Sverige inte har varit bra på många är. Det blir allt krångligare och dyrare att driva företag, vilket påverkar våra medlemmars möjligheter att anställa och växa. De senaste åtta åren blir det ett stort minusbetyg till beslutsfattarna, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Karolina Lövström, auktoriserad revisor och ESG/hållbarhetsexpert på BDO och Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

De tre stora utmaningarna

64,1 procent av företagen inom bygg- och fastighetsbranschen uppger att elpriserna är ett stort problem. Andra stora utmaningar är digitalisering (41 procent), och frågor som rör ESG, environmental, social and governance (39,5 procent).

– Många kämpar med digitaliseringen och det kan säkert vara så att många mindre företag saknar resurser och kunnande. Men det krävs också smartare beställarled för att digitaliseringen ska nå ändå ut, säger Tanja Rasmusson.

När det kommer till ESG, eller hållbarhet, menar hon att det finns en medvetenhet från branschen och en vilja att bidra till omställningen, men att arbetet hindras av krångliga regler.

– Dagens miljöbalk är till för att skydda lokal miljö, inte skydda globalt klimat. Där är Slite ett talande exempel, säger Tanja Rasmusson.

Råd om hållbarhetsarbetet

– EU driver på hårt för att få till en omställning som bromsar klimatförändringarna. De har börjat med att ringa in de branscher som har störst klimatpåverkan och ställer krav på transparens i rapportering och finansiering. Fastighetsbranschen ingår bland de branscher som är först ut. Det finns många funktioner i rapporteringskedjan som behöver utvecklas. Inte minst insamling och sammanställning av all data som ska rapporteras. Jag tror att branschen upplever ett högt tryck på förändring både från marknaden, finansiärer och politiken, säger Karolina Lövström.

Har du några råd till företagare som ser ESG som en stor utmaning?

– Stirra er inte blinda på rapporteringskraven, det viktigaste är att se över hållbarhetsarbetet i hela organisationer. Det är i allra högsta grad en ledningsfråga och inte ekonomiavdelningens ansvar i första hand. Fundera på var företaget har sin största påverkan och börja där. Ta kontakt med experter på området, säger Karolina Lövström.

Det önskar företagarna från regeringen

På en öppen fråga om vilken åtgärd branschen helst önskar sig från den nya regeringen svarar 63,3 skattelättnader.

– Jag hoppas att den nya regeringen har en mera positiv syn på näringslivets kraft och att de inser att företagen är en viktig aktör inom klimatomställningen – att det är där lösningarna finns, säger Tanja Rasmusson.

De företag som skattar företagsklimatet som gott (betyg 7 eller högre) finns främst inom hälsa och sjukvård, men även inom IT och tech.

Elpriserna den största utmaningen

Bygg- och fastighetsbranschens största utmaningar just nu.
(Alla branscher inom parentes)
 • Elpriser: 64,1% (39,5%)
 • Digitalisering och IT: 41% (17%)
 • ESG-relaterade frågor: 39,5% (7,9%)
 • Inflationen: 28,2% (31,1%)
 • Lagar och regelverk: 17,9% (18,1%)
 • Omvärldsläget: 15,4% (19,3%)
 • Brist på råvaror och andra materiella resurser: 15,4 % (17%)
 • Stagnerande efterfrågan: 7,7% (5,8%)
 • Personal- och kompetensbrist: 5,1% (24,6%)
 • Möjlighet att expandera: 5,1% (9,1%)
 • Logistik och transporter: 5,1% (12,9%)
 • Hög konkurrens: 5,1% (17,3%)
Källa: Undersökningen Räkna med Sveriges företagsledare, BDO