Nyheter

Tufft år för småhus

Färre byggstarter, varsel och fabriksnedläggningar. Det senaste året har varit tungt för småhusbyggarna. Och ingen ljusning i sikte.- Det kommer säkert fler varsel under hösten, säger Mikael Olsson, ordförande för Trä- och möbelföretagens trähusgrupp och

I juni 2011 meddelade småhusproducenten Finndomo att man lägger ned sin fabrik i Hässleholm. Beskedet blev det senaste i en lång rad av indikationer på att småhusbranschen är i kris.

– Situationen är allvarlig. Vår prognos är att byggandet av 6 500 småhus kommer att påbörjas i år. Det är nästan en halvering av produktionen på några år, säger Mikael Olsson.

Det ser heller inte ljust ut framöver.

– Problemet är att det är en fragmenterad bransch. Tillsammans ska cirka 100 företag slåss om ungefär 6 000 uppdrag, säger Mikael Olsson.

Bakom krisen finns en orsak, viktigare än alla andra, anser Mikael Olsson: Bolånetaket.

– Vår tydliga analys är att hela branschen har påverkats negativt, säger han.

Karl-Erik Andersson, koncernchef på träindustriföretaget Derome, anser att rekommendationen utestänger många från ett bostadsköp.

– Det märks en tydlig skillnad före och efter införandet av bolånetaket. Det senaste året har försäljningen av stycke-hus gått ned med 30 procent jämfört med fjolåret. Det har lett till en situation där förstagångsköpare inte kommer in på marknaden. Hur många har flera hundratusen kronor i fickan?

Det undrar Karl-Erik Andersson som anser att det finns fler problem för småhusbranschen.

– Bristen på tomtmark, ökande myndighetskrav och en tendens från branschens sida att bygga en överstandard är några orsaker till att huspriserna skjutit i höjden vilket gör att fler tvekar att köpa hus.

Johan Deremar, ekonom på Sveriges Byggindustrier, tror att fler småhusföretag kan komma att slås ut under hösten. Frågan är hur krisen ska lösas.

– Vi har ingen officiell hållning vad gäller bolåne-taket men det är bra att diskutera effekterna av det. I sig kan ett tak vara bra eftersom vi inte ska ta för stora lån. Men för småhusbranschen är lösningen mindre lyckad. Sedan bör markpriserna sänkas, säger han och får medhåll av Mikael Olsson på Myresjöhus.

– Sedan finns det mycket mer man kan göra. Det kan handla om att rotavdraget ska gälla också för nyproduktion och att det måste bli mer enhetliga byggregler i alla kommuner, säger han.

Konsumentverket kom nyligen med kritik mot en rad småhusföretag. De ansågs ha standardiserade avtal med oskäliga avtalsvillkor.

Kan det ha bidragit till att intresset för småhus minskat?

– Självklart ska vi rikta kritik också mot oss själva. Vi ska sköta oss när det gäller avtalsvillkoren.

Finns det ett behov av småhus? Folk kanske inte vill bo i det längre?

– Undersökningar visar att en majoritet vill bo i villa. Många har i sin barndom bott i hus för att flytta till lägenheter. När man sedan får barn flyttar man tillbaka till ett hus, säger Mikael Olsson.

Bygger nytt trots oron

Byggarbetarna Marcus Arrefelt och Karl-Gustav Andersson uppför ett hus på Ekerö, utanför Stockholm. De är anställda av YA Bygg, som utför uppdraget på totalentreprenad.

När huset står klart nästa år ska en Anna Leander Nyberg och hennes familj flytta in.

– Vi var på gång med en flytt 2008, men finanskrisen kom emellan. Om vi inte kommit så långt nu så hade vi funderat mer denna gång också, säger hon.

Så fungerar bolånetaket

Bolånetaket är en rekommendation från Finansinspektionen till bankerna som kom hösten 2010.

Rekommendationen går ut på att lån vid bostadsköp inte får överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde.