Nyheter

Tufft, och ljust för JM

Minskade intäkterna och tuffa banker. Men Johan Skoglund, vd på JM, var försiktigt optimistisk när JM:s delårsrapport offentliggjordes. <br></br> — Vi säljer bra och just nu är det en bra marknad på alla orter vi verkar i, sade han.

Lågkonjunkturen och byggkrisen är fortfarande påtagligt närvarande. Men det finns ett stort ljus i tunneln. Så kan man sammanfatta JM:s delårsrapport som släpptes under tisdagen.

Under perioden januari-juni 2009 minskade JM:s intäkter med 35 procent jämfört med samma period året innan. Även rörelsemarginalen sjönk för JM under den aktuella perioden. Från 14,9 procent under det första halvåret 2008 till 3,4 procent under samma period i år.

Resultatet före skatt minskade till 87 miljoner kronor vilket kan jämföras med 1 014 miljoner kronor året innan.
— Vi har en lägre omsättning jämfört med förra året och antalet produktionsstarter är för lågt, säger Johan Skoglund.

Samtidigt kan JM konstatera att antalet sålda bostäder ökade under det första halvåret i år jämfört med det första halvåret 2008.
— Just nu är det en bra marknad på alla orter vi verkar i. Det var en bra marknad under kvartal två, förutom i Danmark och fortsätter försäljningen som hittills så säljer vi mer lägenheter än förra året fortsätter Johan Skoglund.

Just Danmark är en marknad som Johan Skoglund inte är nöjd med. JM Danmarks resultat belastas av en nedskrivning om totalt 87 miljoner kronor.

Ska ni vara kvar i Danmark?
— Det är inget vi diskuterar idag. Men visst är vi besvikna över utvecklingen och resultatet.

Hur ser hösten ut?
— Vi är mer optimistiska än tidigare. Men det är för tidigt att ropa att faran är över. Det är en bra marknad just nu men bankerna är fortfarande tuffa. För oss är det viktigt att få fart på finansieringen.

Har vi sett vändpunkten på byggkrisen?
— Återigen. Det är för tidigt att säga att det har vänt. Men de krisnivåer som vi nådde under kvartal fyra förra året når vi antagligen inte igen.

Kommer ni att behöva rekrytera folk?
— Nej. Vi har behållit lite mer än vad vi behöver för att kunna vara beredda på uppgången.