Nyheter

Tufft tidschema för Nordens största mataffär

Bygget av Nordens största mataffär sker med ett högt tempo. Till gränshandelns julhandel ska Nordby Supermarkets nya butik vara i full gång. Den har en yta på 10 000 kvadratmeter och beräknas nå en omsättning på över en miljard kronor.

I oktober startade rivningsarbetena av den befintliga byggnaden som stod på plats. Den första november ska totalentreprenören Peab vara klar med sitt åtagande och den 15 november, lagom till julhandeln, ska butiken slå upp portarna för kunderna.

-Vårt åtagande är att vi ska vara klara den första november, och det kommer vi att vara. Men det är en mycket tuff framdrift, säger Kenth Jansson, produktionschef, Peab.

Bygget är budgeterat till 200 miljoner kronor. Byggytan är på 10 000 kvadratmeter och total höjd är elva meter. Bottenplan, med en takhöjd på 5,5 meter, blir butiksyta och sedan tillkommer tre parkeringsplan som får totalt 1000 P-platser. 

Bygget är ingen prefabproduktion utan alla bjälklag gjuts på plats genom en metod med valvbord i ett spännbalksystem.

-Den här metoden har funnits i 30, 40 år men jag har aldrig använt den tidigare. Jag tror att den är på väg tillbaka. Den kräver ingen tätning av bjälklag, man slipper membran och får en färdig yta. Det är mer ekonomiskt lönsamt att bygga så här. 

Förutom kunnande i metoden kräver bygget en minutiös tidsplanering. För att klara av tidsschemat kommer som mest 6-700 kvadratmeter betong per arbetsdag behöva gjutas under en tvåmånaders period. Det är totalt 30 000 kvadrat som ska valvas, armeras och gjutas på fem månader.

– Vid spännbalksystem vakuumsugs bjälklagen och det gäller att ha kontroll på mognadsgraden och sänkning av stämpade balkar, säger Kenth Jansson.

Den största underentreprenören, som står för all gjutning, armering, valvning och isolering, är Linotol Golv från Örebro. Då Byggvärlden är på plats har företaget 22 man i arbete och det kommer att finnas personal från dem på bygget till och med september. 

Lagbas för Linotol Golv är Tomas Hörnestedt som även han konstaterar att tempot är högt. De har mycket att göra och håller som bäst på att stämpa upp bjälklaget.

-Tidplanerna är tuffa att följa, så det gäller att allt arbete förbereds i god tid. Allt ska gå fort och ändå är det sällan som ritningarna är klara när man kommer till bygget för att börja, säger Tomas Hörnestedt samtidigt som han svarar på frågor från sina mannar.

Även Morten Labori, underentreprenören Grimsruds arbetsledare, konstaterar att det speciella med bygget är att det är lite stressigt. 

-Vi har kort om tid så vi får ha fler maskiner och mer personal på plats. Vi ska snart börja gräva för vatten och avlopp på utsidan och då kommer vi ha 15 personer här.

Från nuvarande Norby Supermarkets personalrum följer Göran Lundgren, driftsansvarig för Grensemat och butikschefen Heidi Fouganthin med spänning hur den nya butiken växer fram. Den kommer att ha dubbelt så stor yta som den nuvarande. Det innebär att de sannolikt kommer att vinna över sin syster, Maxi Mat i andra änden av shoppingcentret, i omsättning och därmed vara nummer ett bland mataffärer i Sverige, till såväl omsättning som yta. Den beräknade omsättningen för den nya butiken är 1,2 miljarder kronor.

-Det är otroligt stimulerande att ett kooperativt dotterbolag tar tillfället i akt att utöka sin verksamhet när tillfälle ges, säger Göran Lundgren.

Grensemats möjlighet till nya lokaler har skett i samråd mellan de olika aktörerna och det är shoppingcentrets fastighetsägare, Olav Thon gruppen och Orvelin gruppen, som står för den nya lokalen. Grensemat har tillsammans med arkitekterna bestämt utformningen av butiken.

-Det kommer att bli en otrolig förbättring logistikmässigt och en bättre miljö för våra fantastiska anställda att jobba i, säger Heidi Fouganthin.

Göran Lundgren konstaterar att de alla vet vad de har att göra då det sätter fart på riktigt för deras del. 

-Det är svårt att förstå idag, men vecka 34 ska all kyla in och vecka 35 all kolonial. Vi ska upprätthålla driften av den nuvarande butiken till dagen innan vi öppnar den nya. Så är det tänkt i alla fall, säger Göran Lundgren.

Fakta Nordby Shoppingcenter och Grensemat AB

Nordby Shoppingcenter
Ligger 15 kilometer från Strömstad och tre kilometer från norska gränsen.

Hälften av Norges befolkning har 12 mil bilväg till shoppingcentret. Det är fyrfältsväg från Oslo, färja till Strömstad och en tunnel under Oslofjorden vilket gagnar gränshandeln.
 
Centret har 110 butiker, drygt 80000 kvm inomhusshopping och 3300 parkeringsplatser.
 
Centret har cirka 8 miljoner betalande besökare per år och omsätter totalt cirka 3,8 miljarder kronor.
 
Fastigheterna på Nordby Shoppingcenter ägs av norska Olav Thon gruppen och svenska Orvelin gruppen.
 
 
Grensemat AB
Grensemat AB är ett dotterbolag till Konsumentföreningen Bohuslän Älvsborg och Coop Öst Norge som äger 50 procent vardera. I Grensemat ingår mataffären Nordby Supermarket och Maxi Mat Nordby samt Maxi Mat i Svinesund.
 
Maxi Mat i Nordby omsätter 889 miljoner svenska kronor och är den största mataffären i Sverige, sett till omsättning. Nordby Supermarket är den näst största mataffären och omsätter 763 miljoner. Beräknad omsättning för den nya butiken är 1,2 miljarder kronor.
 
Nordy Supermarket består av totalt 6600 kvadratmeter varav 4000 är butiksyta. Maxi Mat Nordby har 4000 kvadratmeter säljyta.
 
De båda Grensemat affärerna har 2,3 miljoner betalande besökare årligen. 
 
En lördag är det cirka 5000 betalande besökare i båda affärerna.
 
Kunderna är till 97-98 procent norrmän.
 
I påskveckan 2012 hade båda affärerna 70 000 betalande besökare som köpte:
20 ton kött- och blandfärs
15 ton kycklingfilé
110 pallar burkdricka
 
De mest attraktiva varorna är kött, chark och djupfryst.