Tung förlust för NCC

Tung förlust för NCC
Men orderingången ökade.

NCC redovisade ett kraftigt minusresultat för årets första tre månader. Samtidigt ökade orderingången, visar företagets kvartalsrapport.

NCC:s resultat efter skatt landade på -187 miljoner kronor för årets första tre månader. Samma period förra året blev resultatet -219 miljoner.

Orderingången ökade till 13 223 miljoner kronor jämfört med 11 675 miljoner första kvartalet 2013. Nettoomsättningen minskade däremot till 9 832 (10 084) miljoner kronor.

Resultatet efter finansiella poster blev -239 (-276) miljoner.

Relaterade artiklar

Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”
Sämre resultat för Veidekke