Politik

Tunga aktörer tar initiativ för kortare ledtider

Fem tunga aktörer vill snabba på bostadsbyggandet. Foto: Getty Images
Fem tunga aktörer vill snabba på bostadsbyggandet. Foto: Getty Images

Fem tunga byggaktörer lanserar nu initiativet Bygg i Tid med målet att effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för ett ökat bostadsbyggande.

Bakom initiativet står JM, Riksbyggen, Skanska, Aros Bostadsutveckling och K-fastigheter. Utgångspunkten för gruppens samarbete är en ny rapport som Evidensgruppen har tagit fram på uppdrag av de gruppen. Rapporten visar bland annat att den genomsnittliga ledtiden för ett nytt byggprojekt har sedan 2015 ökat från 45 månader till 57 månader. Detta ska vara en ökning av den kommunala handläggningstiden med i snitt tolv månader på fem år.

Vill finna nya lösningar

– Det är en olycklig utveckling för både bostadsrätts- och hyresmarknaden. Som bostadsutvecklare upplever vi en tilltagande oförutsägbarhet i ett allt trögare system. Denna utveckling påverkar en lång rad områden, som arbetsmarknad, segregation, företagande och möjlighet att studera. Problemet angår redan alla även om det inte omedelbart märks. Vi upplever att många kommuner, som också vill framåt, delar den här bilden. Nu vill vi finna nya lösningar med alla de som berörs, säger Initiativets ordförande Nancy Mattsson, projektutvecklingschef JM.

Initiativet Bygg i Tid vill genom opinionsbildning, kunskapsspridning och bred intressentdialog uppmärksamma det problematiska i att det tar allt längre tid att få kommunalt klartecken för att bygga nya bostäder.

Leder till lägre byggtakt

Evidens-rapporten visar att längre ledtider leder till att färre bostäder byggs, att fler hamnar utanför bostadsmarknaden och att de bostäder som väl finns blir onödigt dyra.

– Vi fem bostadsutvecklare har tillsammans lång erfarenhet av de kommunala handläggningsprocesserna, olika tolkningar av regelverk och regionala kulturer kring byggande. Det är tveklöst så att det blivit svårare, dyrare och mer krävande för att få grönt ljus för att bygga de bostäder som kommunen ändå behöver för att kunna utvecklas. Stat och kommun behöver bli en del av lösningen tillsammans med oss som utvecklar och bygger, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och en av initiativtagarna till det nystartade samarbetet i en kommentar till lanseringen.

Hela rapporten finns att ta del av här.