Nyheter

Tunga aktörer vill elektrifiera byggarbetsplatser

Flera storbolag i Göteborg vill skynda på elektrifieringen av byggarbetsplatserna. Bild: NCC

Med Elctric Worksite vill bland annat NCC, Volvo och ABB se mer eldrivna maskiner vid bygg- och anläggningsprojekt. Bland annat ska eldrivna grävmaskiner testas vid byggarbetsplatser i Göteborg.

Syftet med initiativet är att skynda på bygg- och anläggningssektorns mål att minska växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettoutsläpp 2045. För att nå dit krävs en snabbare elektrifiering av branschen, menar bland andra Christina Claeson-Jonsson, Head of Research & Innovation på NCC.

– Det här är ett projekt som passar mycket väl in i NCC:s hållbarhetsarbete där vi bland annat arbetar för att sänka koldioxidutsläppen för våra transporter. Användning av förnybar elektricitet gör det även möjligt för oss att förbättra arbetsmiljön under byggprocessen, och samtidigt leverera ett tydligt mervärde till våra kunder, säger hon.

Samarbetet sker inom ramen för det tvärvetenskapliga ElectriCity, där 16 göteborgsaktörer från industri, forskning och samhälle ingår. Ett tydligt fokus kommer att ligga på systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testas i olika miljöer för att tydliggöra tekniska och organisatoriska utmaningar. Bland arbetsmaskinerna kommer hjullastare och hjul- och banddrivna grävmaskiner av olika storlekar att testas.

– Volvo Construction Equipment har en tydlig ambition att leda transformeringen mot en mer hållbar framtid i vår bransch och har ett åtagande att vara fossilfritt 2040. För att detta ska hända behöver vi driva projekt som detta tillsammans med våra kunder och andra partners i samhället, säger Carolina Diez Ferrer, ansvarig för Advanced Engineering på Volvo CE.

Malin Andersson är chef för avdelningen Utveckling och internationellt på Göteborgs Stad.
– Göteborgs Stad vill driva på elektrifieringen av bygg- och anläggningsmaskiner, inte minst i våra egna entreprenader. Det är en viktig pusselbit för att nå våra mål om hälsosamma livsmiljöer och minskat klimatavtryck.

Elctric Worksite 
Bakom projektet står: Volvo Construction Equipment, NCC, Göteborgs Stad, Chalmers Tekniska Högskola, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Johanneberg Science Park, Göteborgs Stads Leasing, RISE Research institutes of Sweden, ABB Electrification Sweden, Riksbyggen, HSB Göteborg, Högskolan i Halmstad.

ElectriCity
ElectriCity är ett tvärfunktionellt samarbete med aktörer från näringsliv, forskning och samhälle. Inom ElectriCity utvecklas, testas, demonstreras och utvärderas lösningar som kan bidra till hållbara, tysta och elektrifierade resor, transporter och byggarbetsplatser. Samarbetet skapar nya förutsättningar för att resa, bygga och bo i framtidens städer.