Nyheter

Tunnelarbetet på Lovön återupptas

I slutet av förra veckan återupptogs underjordsarbetena på den norra respektive södra etableringen på E4 Förbifart Stockholms arbetsplats på Lovön.

– Nu anser vi att förutsättningarna är uppfyllda för att påbörja arbetet med huvudtunnlarna i E4 Förbifart Stockholm under Lovön, säger Erik Lindgren, projektenhetschef Trafikverket, i ett pressmeddelande. 

I mitten av augusti  tog Trafikverket tillsammans med entreprenören LSAB beslutet att tillfälligt stoppa arbetet under jord på Lovön. Bakgrunden är att Trafikverket och Arbetsmiljöverket hade  uppmärksammat brister i arbetsmiljön på E4 Förbifart Stockholms arbetsplatser ute på Lovön
Flera brister hade åtgärdats av entreprenören Lovön Samverkan AB, LSAB, men ett antal vilket kvarstod vilket gjorde att Trafikverket, tillsammans med entreprenören, valde att tillfälligt stoppa arbetet under mark på arbetsplatsen. 

Under tiden har arbeten ovan jord kunnat fortsätta som vanligt.  Bakgrunden till beslutet var att det inte kunde verifieras att alla rutiner och utbildningar som krävs för produktion i den skala som nu inleds var på plats.