Nyheter

”Tunneln kunde ha blivit klar på 90-talet”

Dålig upphandling och klent beslutsunderlag. Det är orsaken att tunneln genom Hallandsåsen blev minst tolv år försenad och åtta miljarder kronor dyrare än beräknat. Det menar forskaren och tidigare tunnelbyggchefen Bengt Toolanen som nu talar ut om de för

Byggkonsortiet Skanska-Vinci konstaterade nyligen att tunneln genom Hallandsåsen blir ytterligare tre år försenad. Tidigast 2015 beräknas den vara klar. Byggkostnaderna ökar med 800 miljoner kronor och slutnotan beräknas till 10,5 miljarder kronor.

— Om upphandlingen hade skötts bättre skulle Hallandsåstunneln blivit klar redan under 90-talet och omkring åtta miljarder kronor kunde ha sparats, säger Bengt Toolanen.

Vattenfalls dåvarande dotterbolag kraftbyggarna fick uppdraget att börja borra i Hallandsåsen. Som vd för Kraftbyggarna hade Bengt Toolanen ansvar för tunnelbygget 1992-94.

— Upphandlingen kring Hallandsåsen skedde med mycket osäkra förutsättningar och med bristande underlag. Det fanns 13 borrhål längs med hela åsen, vilket var ett alldeles för dåligt underlag för ett så stort projekt, säger Bengt Toolanen.

Kraftbyggarna kom 13 meter in i åsen innan tunnelborrmaskinen körde fast. Borren klarade inte den vittrade, vattenrika berggrunden genom åsen.

Det ledde till en utdragen konflikt mellan Banverket och Vattenfall. Parterna stred om oklarheter i kontraktet istället för att lägga all energi på att lösa de geotekniska utmaningarna.

— Det blir lätt en ond cirkel där energin läggs på att misstänkliggöra varandra, försvara sina handlingar och bråka om vad som ingår i kontraktet och hur mycket extraåtgärderna kommer kosta, säger Bengt Toolanen, som lämnade vd-posten för Kraftbyggarna våren 1994.

Mycket av problemen hade, enligt Bengt Toolanen, undvikits om parterna arbetat med så kallad Lean Contracting. Det är en samarbetsinriktad arbetsprocess inspirerad av bilindustrins utveckling av effektivare produktionsmetoder inom Lean Production, där Toyota ses som föregångare.

— Samverkanskonceptet partnering som syftar till en mer relationsinriktad och förtroendebaserad byggprocess är en del av detta. Det är inte så vanligt ännu, men har använts framgångsrikt exempelvis vid bygget av LKAB:s stora kulsinterverk i Malmfälten, säger Bengt Toolanen.

Erfarenheterna från Hallandsåsen inspirerade honom till en avhandling om Lean Contracting, som presenterades i början av oktober vid Luleå tekniska universitet. Under åren som gått har Bengt Toolanen inte velat prata offentligt om de stormiga åren — trots påtryckningar från pressen. Nu när avhandlingen är klar tycker han att det är lättare att prata om det som hände.

Hans råd för att undvika nya byggskandaler är transparens. Alla papper måste upp på bordet så att parterna vet vad de har varandra. Öppenhet med löpande ekonomisk redovisning är ett måste.

— Vid stora och komplexa projekt är det extra viktigt att de olika parterna visar förtroende för vandra vilket underlättas genom exempelvis partnering, säger Bengt Toolanen.