Nyheter

Tusen byggföretag inspekteras

Arbetsmiljöverket inspekterar tusen småföretag under nästa vecka. Granskningen av arbetsmiljön är en del av en europeisk kampanj om riskbedömning.

— Alla företag som är verksamma på en byggarbetsplats måste ha ett högt säkerhetsmedvetande och klara av att riskbedöma sin arbetsmiljö, säger Rolf Erixon, arbetsmiljöinspektör och samordnare av tillsynsinsatsen.

Omkring tusen mindre installationsföretag inom el och VVS samt firmor som specialiserat sig på bland annat snickeri, golvläggning och måleri kommer att få besök av arbetsmiljöinspektörer under EU-kampanjen. Det handlar om företag som ofta anlitas som underentreprenörer i slutskedet av byggprojekt — och som enligt Arbetsmiljöverket sysselsätter tillsammans omkring 100 000 personer.

EU-kampanjen ”Ett hälsosamt arbetsliv” syftar till att uppmärksamma behovet av systematiska riskbedömningar på arbetsplatser. Arbetsgivarna ansvarar för att bedöma vad som kan orsaka skada och vilka skyddsåtgärder som krävs för att minimera olycksriskerna.

Att genomföra riskbedömningar på arbetsplatsen

Börja med att besvara dessa frågor:

• Vilka arbetsmoment medför särskilt stora risker?

• Hur ofta och hur länge utsätts någon för riskerna?

• Vilket slags ohälsa eller olycksfall kan inträffa?

• Hur troligt är det att något ska hända?

• Kan flera anställda utsättas för risker?

Tre steg för att förebygga olyckor och sjukdomar

• Ta helst bort riskerna helt. Arbeta på annat sätt, till exempel: använd annat material, andra arbetsmetoder eller annan arbetsfördelning.

• Minska risker som finns kvar så mycket som möjligt.

• Noggranna instruktioner och personlig skyddsutrustning skyddar ofta mot risker som inte går att bli av med helt och hållet.

Källa: Arbetsmiljöverket