Nyheter

”Tusentals fuktskador mörkas av byggbranschen”

Antalet fuktskadade hus är mycket högre än vad som hittills rapporterats. <br/> Det meddelar Villaägarnas Riksförbund och anklagar byggbranschen för att mörka om faran med enstegstätade fasader.<br/> — Fuktskador finns på betydligt fler hus än

Organisationen har granskat undersökningen om fuktskador i enstegstätade fasader som Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, nyligen gav ut.

Villaägarnas Riksförbund har kommit fram till en lång rad med tveksamheter i undersökningen. Bland annat betraktas de undersökta husen som skadade först då minst en fasad behöver byggas om. Behöver man reparera i mindre utsträckning, räknas byggnaderna som oskadade. Det är en otillräcklig metod anser Villaägarnas Riksförbund.

”Gräver man vidare i rapporten, upptäcker man att på 98 procent av de enstegstätade hus där fasaderna frilagts för kontroll, förekom riklig och synlig påväxt av mikroorganismer. Fuktskador finns därför på 10 000-tals hus mer än vad som framgår av rapporten.” skriver organisationen i ett pressmeddelande.

SP:s rapport kritiseras också för att den tagits fram av en projektgrupp utan konsumentrepresentation men med representanter från SP och byggbranschen, som har byggt hus med enstegstätade fasader och som har ekonomiskt intresse av att begränsa kostnaderna för åtgärdande av skador på enstegstätade fasader

— Många villaägare kan på grund av rapporten vilseledas om risken för fuktskador så att de inte undersöker sina hus. Villaägare som upptäcker skadorna först efter att bygg- och försäkringsbolagens ansvarstid har gått ut, kan inte rikta några anspråk mot bolagen utan får själva betala reparationskostnaderna, säger Ulf Stenberg.