Nyheter

Tusentals hus <br/> i farozonen

Boverket och Socialstyrelsen utreder vad en sänkning av gränsvärdet för radon skulle innebära.

I dag ligger gränsvärdet för nybyggda bostäder och befintliga bostäder på 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft. Efter WHO:s sänkning av sin rekommendation från 1 000 till 100 becquerel i höstas utreder både Boverket och Socialstyrelsen vad en sänkning till 100 skulle innebära i Sverige.

— Vi ska se hur många liv som kan sparas och vad det skulle kosta, säger Hans-Olof Karlsson Hjorth på Boverket.

Enligt Boverkets undersökning Så mår våra hus är det ungefär 325 000 bostäder som har radonvärden över 200 becquerel per kubikmeter. En sänkning till gränsvärdet 100 skulle innebära att ungefär en miljon bostäder har för höga värden.

Hans-Olof Karlsson Hjorth uppskattar att ett tusental hus skulle behöva rivas om gränsvärdet sänks. I dessa fall handlar det framför allt om hus byggda med blåbetong.

Socialstyrelsen har gjort en preliminär uppskattning av vad det skulle kosta att sänka gränsvärdet för radon till 100 becquerel per kubikmeter. Den uppskattningen landar på 25 miljarder kronor.

— Men det kommer att bli något dyrare, säger Hans-Olof Karlsson Hjorth.

En tidigare studie visar att 100 människoliv kan sparas om inga bostäder har radonvärden över 200 becquerel per kubikmeter. Men Hans-Olof Karlsson Hjorth tror att ännu fler människoliv skulle kunna sparas om bostädernas radonvärden högst ligger på 100, eftersom det finns dubbelt så många bostäder i spannet mellan 100 och 200 än mellan 200 och 400.

En sänkning av riktvärdet för radon kan dock gå på tvärs mot målsättningen att energieffektivisera bostäder. Radonsanering kräver ofta ökad ventilation, vilket ökar energiförbrukningen.

Går det att sänka radonvärdet och samtidigt energieffektivisera?
— Ja. Det ska inte kosta liv att energieffektivisera. Men det är något för studien att titta på, om föreslagna ventilationsåtgärder innebär en ökad energiförbrukning, säger Hans-Olof Karlsson.

Myndigheternas utredningar bedöms bli färdiga i höst.

Radon

Cirka 500 personer per år som drabbas av lungcancer bor i radonhus. Men radon ensamt är inte orsaken utan de allra flesta som drabbas av lungcancer och som bor i radonhus är rökare.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, är en stor radonbov bland byggmaterialen. Blåbetong användes från 1929 till 1978 och kan ge radongashalter upp mot 1 000 becquerel per kubikmeter när luftväxlingen är dålig.

Källa: Boverket