Byggprojekt

Tuve Bygg får kontrakt när internationella skolan växer

nya skolan för International School of the Gothenburg Region, ISGR.
Tuve Bygg har fått uppdraget att bygga en ny skola för International School of the Gothenburg Region, ISGR. Visionsbild: White Arkitekter

Tuve Bygg har fått uppdraget att bygga en ny skola för International School of the Gothenburg Region, ISGR. Den nya byggnaden, som uppförs i anslutning till den nuvarande, ska ge plats för elever 400 elever.
Byggstart planeras till februari/mars 2023 och den nya delen av skolan planeras stå färdig sommaren 2025.

ISGR är en internationell skola som ägs av Göteborgsregionen och ligger nära Wavrinskys plats på Guldheden i Göteborg. I dagsläget har skolan verksamhet för elever i årskurserna F-5, där de internationella eleverna utgör ungefär två tredjedelar.

ISGR har i dag över 1 200 elever från 65 länder och är i behov av fler elevplatser. Under ett antal år har skolan löst behovet med tillfälliga paviljonger och tack vare den nya byggnaden får skolan plats för ytterligare 400 elever.

Miljön i området har kulturhistoriska värden och ingår i bevarandeområde Södra Guldheden i Göteborgs bevarandeprogram. Skolan delar skolgård med andra skolor i området där verksamheten ska pågå som vanligt under tiden den nya skolan byggs.

– Vi har stor erfarenhet av att bygga skolor och särskilt i anslutning till pågående verksamhet där säkerhet och tillgänglighet under tiden vi bygger måste vara i vårt fokus. Vi är trygga i den utmaningen och glada över att ha fått förtroendet av ISGR, säger Lars Elfast, regionchef på Tuve Bygg i Västra Sverige.

Byggstart planeras till februari/mars 2023 och den nya delen av skolan planeras stå färdig sommaren 2025.

Lokalförvaltningen är projektansvarig och beställare är ISGR, som drivs av Göteborgsregionen.

Nya skolan börjar byggas inom kort

  • Storlek: 5 500 kvm
  • Byggstart: Vintern 2023
  • Färdigställt: Sommaren 2025
  • Beställare: International School of the Gothenburg Region