Nyheter

Två misstänkta för mutbrott

Örebro polisanmäler två medarbetade på kommunens fastighetsavdelning KFÖ.

De två, som är misstänkta för mutbrott, har kopplats bort från sina ordinarie arbetsuppgifter, skriver tidningen Nerikes Allehanda.

Tidningen har i flera artiklar nagelfarit kommunens fastighetsavdelning. I början av oktober kom en revisionsrapport om KFÖ:s verksamhet. Granskningen konstaterade att det fanns flera system som bristande kontroll och att man köper tjänster av företag som kommunen inte tecknat ramavtal med. Systemfelen är sådana att risken för ”ekonomiska oegentligheter” har ökat, enligt rapporten.

– Eftersom situationen ser ut som den gör för oss, där en granskning av verksamheten pågår, ser vi extra allvarligt på att vi nu har fått konkreta indikationer mot vissa personer, säger Åsa Bellander, kommunens fastighetschef, i Nerikes Allehanda.

De två som nu är misstänkta för mutbrott har länge haft befogenheter att köpa varor och tjänster åt kommunen.