Nyheter

Två nya byggherrar i hamnprojektet

Concent ska bygga 95 bostadsrätter i Norrtälje hamn. Bild: Tengbom

Nu är det klart att det är fastighetsbolagen Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och Concent AB som vunnit markanvisningstävlingen för kvarter 8 respektive kvarter 15 i Norrtälje Hamn.
Avtalen omfattar totalt 250 lägenheter och planläggning påbörjas hösten 2016.

Efter vårens markanvisningstävling finns nu två vinnande projektförslag och nu har projekt Norrtälje Hamn i princip tecknat avtal med alla byggherrar för två av tre utbyggnadsetapper vilket ger bra förutsättningar för byggnationer och inflyttningar.

– Vi har ställt krav på hållbarhet och spännande gestaltningsförslag och kommunen har haft höga krav på anbudslämnarna. Intresset har varit stort och vi har fått många anbud och det har varit svår konkurrens, säger Roger Gustafsson projektledare för Norrtälje Hamn, i ett presmeddelande.

På en yta om 9 700 BTA ska Concent utveckla 95 yteffektiva bostadsrätter med högt ställda hållbarhetsmål.
Concent ska tillsammans med Norrtälje kommun jobba för framtagande av en ny detaljplan som beräknas bli antaget kvartal 1, 2019.
Byggstarten är planerad till våren 2020 och bostäderna beräknas vara inflyttningsklara 2022. 

Markanvisningen innefattar kvarter 15 med flerbostadshus med varierande höjder och arkitektur. 
Husen ska orienteras mot gatan och parkering ska lösas genom underjordiskt garage så att skyddade gårdar med portiker skapas. 
En dagligvaruhandel kommer att etableras i kvarterets södra del.

Michel Fatehnia, projektledarchef på Concent AB: 
– Vi ser fram emot att vara med och bidra till en fortsatt utveckling av Norrtälje Hamn. Genom att bygga hållbara bostäder i bra lägen försöker vi på vårt sätt bidra till att minska bostadsbristen i våra storstadsregioner. 

Concents förslag har tagits fram i samarbete med arkitektbyrån Tengbom. 
– Det är alltid tacksamt och stimulerande att jobba med projekt där uppdraget är ambitiöst utformat. Att Concent varit öppna och visat oss arkitekter stor tillit resulterade i ett förslag med stark gestaltning och mycket karaktär som matchade både kommunens och uppdragsgivarens målsättning, säger Camilla Järned, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom.

 

Wästbygg Projektutveckling och Arkitema Architects gemensamma förslag Tjärleken innefattar 140 bostadsrätter.
Det blir ett kringbyggt kvarter där lägenheterna fördelas i sammanbyggda hus med stor variation i höjd och fasadutformning.
Inom kvarteret planeras också för bland annat restaurang och andra kommersiella lokaler.

Bostäderna byggs alldeles vid vattnet längs ett planerat nytt kajstråk.
Stort fokus läggs på hållbarhetsaspekterna med bland annat bilpool, solceller och delvis gröna tak.
Tjärleken kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad.

– Vi ser fram emot att få vara en del av utvecklingen av det här unika läget i Norrtälje Hamn. Här får vi möjlighet är att bygga fina, välplanerade bostäder i en miljö där Wästbyggs tänkande kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ger extra mervärden. Till exempel innehåller kvarteret gemensamma takterrasser med odlingsmöjligheter och en trivsam innergård som kommer att utgöra naturliga mötesplatser för de boende. Vi kommer också att implementera vårt egenutvecklade koncept Boaktiva, som på olika sätt uppmuntrar och underlättar gemensamma motionsaktiviteter, säger Mattias Björk, affärsutvecklingschef på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.