Nyheter

Två projekt delar på Svenska Ljuspriset

Kristi konungens kyrka i Göteborg. Foto: Mats Glamhed, WSP i Sverige AB.

Två projekt får dela på svenska Ljuspriset 2015. Det är den katolska Kristus Konungens kyrka i Göteborg och LUX-campus vid Lunds Universitet.

Priset delades ut den 8 september på Berns Salonger i Stockholm.

Kristus Konungens kyrka prisas bl.a. för den innerligt varma ljussättningen som tolkats på ett finstämt och lyhört sätt för att återspegla verksamheten. Ljusdesignteamet bakom LUX, i sin tur, lyfts fram, bland annat för att ha använt ett fint samspel av dagsljus och artificiellt ljus för att väva in de olika byggnaderna i den nu 17 000 kvm stora helheten.

Det är för första gången i tävlingens 23-åriga historia som två projekt delar på utmärkelsen. I årets tävlingsomgång delade juryn även ut två hedersomnämnanden som gick till Kokpunkten Actionbad i Västerås och S:t Johanneskyrkan i Stockholm.

Svenska Ljuspriset är en årlig tävling som vill lyfta fram den höga nivån av ljusplanring och ljusdesign i Sverige. Båda vinnarprojekten har mycket olika förutsättningar och förtjänster men det gemensamma är att man, genom en skicklig ljusplanering, lyckats lyfta projekten på ovanligt fint sätt.

Bakom priset står Ljuskultur, ett informationsorgan som informerar om god belysning i den publika miljön, såsom kontor, skolor, sjukhus, industri, gator och utomhusmiljöer.

 

FAKTA

Medverkande i vinnarprojekten

Kristus Konungens kyrka:

Beställare: Kyrkoherde Tobias Unnerstål

Brukare: Kristus Konungens Församling

Belysningsplanerare: Ljusdesigner Anna Åkerström, Ljusdesigner Stephanie Sales; WSP i Sverige

Elkonsult: Pär Ankarhamn, WSP AB

Elinstallatör: Christian Fasnacht – CF, Entreprenad & Konsult AB

 

LUX vid Lunds Universitet

Beställare: Akademiska Hus

Brukare: Lunds Universitet, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Belysningsplanerare: COWI, Douglas Hillgrund (ansvarig), Jørgen Kjer (rådgivande), Oscar Alström (styrsystem)

Arkitekt: Jais Arkitekter, Mats White, Jakob Peetre

Elkonsult: COWI, Reino Lilja

Elinstallatör: Skanska Electro

 

Jurymotiveringarna i sin helhet:

Kristus Konungens kyrka: ” Ett varmt innerligt ljus återspeglar verksamheten, som har tolkats på ett finstämt och mycket lyhört sätt. Känsligheten för miljön och beställarens tankar blir uppenbar för besökaren. Betydelsefulla detaljer och symboler har fångats med skärpa och träffsäkerhet. Montaget är så skickligt genomfört att endast ljusets funktion kvarstår.”

LUX vid Lunds universitet:”Ljuset leder in i en självklar helhet där dagsljus och artificiellt ljus samspelar genom de olika huskropparna. Ljussättningen speglar studiemiljöns dynamik och ger samtidigt en levande exteriör. Ledord är renhet, enkelhet och finstämdhet. På ett målmedvetet sätt har ljusdesignen lyckats överbrygga svårigheterna med uppdelningen på flera olika entreprenader.”