Nyheter

Tvärnit och dyster avslutning på 2023

2023
Sex branschaktörer summerar 2023.

Tvärniten för bostadsbyggandet och en dyster avslutning på byggåret sätter prägel på 2023. Sex branschaktörer sammanfattar året som gått och blickar framåt med förhoppning om ljusare tider 2024.

David Sundström, vd, Lindbäcks

Hur skulle du sammanfatta byggåret 2023?

– Redan under 2022 såg vi tydliga tecken på en avmattning, vilket gjorde att vi förberedde oss på en vargavinter. Samtidigt har marknaden i Norra Sverige tuffat på i ett högre tempo än vad vi väntat. Vår produktion har gått bättre än väntat på flera plan, både i effektivitet och i kvalité. Sammantaget så är min bild att byggåret 2023 varit väldigt svår för branschen, men helt ok för oss.

Vad tar du med dig för positivt från 2023?

– Vår leverans sticker ut, både vad gäller marknadsandelar och kvalite på genomförda projekt. Klimatfrågan ökar i aktualitet, 800 miljoner människor vet inte när de ska få äta nästa gång. Många beroende på klimatförändringar. Trähusen har en tydlig lösning och det uppskattar marknaden.

Vad har du för förväntningar på 2024?

– Dödsolyckan i december kommer att påverka branschen under 2024, ingen ska dö på sitt arbete och det måste vi som bransch klara av att leverera på. Vi ser ingen ljusning i efterfrågan under 2024 utan planerar för en låg produktionstakt. Norra Sverige sticker ut, även i våra prognoser för nästa år, en marknad som vi känner väl.

Vad har ni på gång under nästa år?

– Efterfrågan på nya boendeformer kommer att öka, vår affärsmodell behöver klara av den förändringen. Vi behöver hantera klimatfrågan, och att arbeta med trä är ju vår utgångspunkt, men till det behöver vi samverka med akademin för att minska påverkan genom hela byggprocessen. Ett sånt ansvar måste vi ta tillsammans med övriga i branschen som vill bidra i den riktningen.

Catharina Elmsäter Svärd, vd för Byggföretagen

Hur skulle du sammanfatta byggåret 2023?

– Det har varit tudelat. Lokal och anläggningsbyggandet tuffar på. Många av våra medlemsföretag har mycket att göra och svårt för att hitta rätt kompetens. Samtidigt är läget bistert med tvärniten för bostadsbyggandet. Byggbranschen har också haft en dyster avslutning på året. Arbetsplatsolyckorna med dödlig utgång har berört oss alla. Vi måste jobba säkert eller inte alls. Här har Byggföretagen en viktig roll i arbetet för en attraktiv, sund och säker bransch.

Vad tar du med dig för positivt från 2023?

– Att så många fler förstår konsekvenserna av ett minskat bostadsbyggande – från enskilda till näringsliv och politiska beslutsfattare. Vi är stolta över att Byggföretagens insatser mot arbetslivskriminalitet har uppmärksammats. Byggbranschens förebyggande arbete mot osund konkurrens ligger längre fram än andra branscher. Byggföretagen medverkar också sedan ett drygt halvår tillbaka i regeringens näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Om vi ska kunna rusta samhällskritisk infrastruktur behövs pålitlighet i hela leverantörskedjan

Vad har du för förväntningar på 2024?

– Förhoppningsvis ser vi en viss ekonomisk ljusning med ett stopp för räntehöjningarna. Men för att öka bostadsbyggandet krävs också reformer som till exempel lättade amorteringskrav. En procents lägre amorteringstakt skulle öka efterfrågan på bostadsrätter med cirka 30 procent redan 2024. Kriminalvårdens expansion är en annan viktig fråga, inte minst mot bakgrund av att det är säkerhetsklassade byggnationer som behöver rustas och byggas.

Vad har ni på gång under nästa år?

– Byggföretagen fortsätter att vässa verksamheten inom våra fem fokusområden; attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet, kompetensförsörjning och klimatomställning.

Mikael Hultqvist, vd på Serneke Sverige

Hur skulle du sammanfatta byggåret 2023?

– Ett föränderligt år, präglat av kraftig inbromsning i marknaden men också med möjligheter inför framtiden.

Vad tar du med dig för positivt från 2023?

– Vi har agerat kraftigt för att möta en ny marknad, tagit tuffa beslut för att bli mer effektiva och dragit många lärdomar. Ur detta har vi skapat förutsättningar som jag ser som positiva inför framtiden.

Vad har du för förväntningar på 2024?

– Stora! Möjligheterna ligger framför oss. Vi möter framtiden med en modernare tappning av organisation och affärshantering som kommer skapa värde såväl internt som till våra kunder. Vi kommer att gå starkare in i 2024.

Vad har ni på gång under nästa år?

– Vi fokuserar på att i en delvis ny struktur driva verksamheten framåt med kvalitet och fortsätta leverera i våra projekt. Och så att färdigställa Karlatornet förstås!

Johan Lindholm, förbundsordförande på Byggnads

Hur skulle du sammanfatta byggåret 2023?

– Det började bra med en stark avtalsrörelse där vi bland annat fick Svensk Byggkontroll på plats. Men sista halvåret har varit riktigt mörkt med kraschat bostadsbyggande, dödsolyckor och en regering som helt går under radarn.

Vad tar du med dig för positivt från 2023?

– Vår avtalsrörelse. Hela förbundet slöt upp och vi flyttade fram medlemmarnas positioner inom samtliga avtalsområden. Extra roligt att få Svensk Byggkontroll på plats som jag vet kommer att göra skillnad på riktigt för att köra ut arbetslivskriminaliten från branschen.

Vad har du för förväntningar på 2024?

– Jag hoppas att politiken vaknar och agerar för att vända byggkrisen innan det är för sent. Jag hoppas också att dödsolyckorna i december blir en vändpunkt som gör att både bransch och politiken tar arbetsmiljön i byggbranschen på största allvar. Vi behöver en kriskommission som lyfter på varenda sten för att förhindra att människor dör på Sveriges byggarbetsplatser.

Vad har ni på gång under nästa år?

– Nomineringen till årets jämställdhetspris blir spännande i februari. Ser också fram emot att ta emot Målarna när de i maj går upp i Byggnads. Då växer vi ytterligare och blir ett ännu starkare Byggnads. Sjösättningen av Svensk Byggkontroll går många och väntar på och 2024 händer det!

Tomas Carlsson, CEO NCC


Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC

Hur skulle du sammanfatta byggåret 2023?

– 2023 har befäst att det är en tudelad marknad. Vi har sett avmattning inom vissa områden, som bostäder och fastigheter, men också tillväxt inom till exempel samhällsfastigheter och infrastruktur. Vi konstaterade i vår Q3-rapport att det var ett stabilt år för NCC men med skillnader mellan olika delar av verksamheten. Även 2023 blev ett omvälvande år i världen med stora förändringar, och det har speglats i en osäkerhet i ekonomin med stor påverkan framförallt på fastighetsmarknaden och bostadsmarknaden. 

För många i branschen har det varit ett svårt år, men vad tar du med dig för positivt från 2023?

– Det finns delar av vår verksamhet som går oerhört starkt och det är framförallt de delar där vi har valt att fokusera och bygga expertis, vilket stärker vår position. Precis som många andra har vi har kämpat på vissa håll, men vi har också både vunnit och vuxit. Vi anställer på flera platseroch vi tar viktiga kliv framåt.

Vad har du för förväntningar på 2024?

– Jag ser mycket fram emot att starta upp vårt nya affärsområde, NCC Green Industry Transformation och välkomna nya affärsområdeschefer både dit och till NCC Building Sweden.

Vad har ni på gång under nästa år?

– Vi har många stora och spännande projekt i uppstartsfas runt om i Norden, bland annat ett nytt huvudkontor åt Energinet i Danmark och ett uppdrag för BaneNor att bygga om åtta järnvägsstationer i Oslo-området. Vi ser också mycket fram emot att starta upp vårt nya affärsområde, NCC Green Industry Transition och kunna accelerera viktiga omställningsprojekt med vår expertis inom bygg.

Magnus Persson, vd Skanska Sverige. Foto: Skanska
Magnus Presson, vd Skanska Sverige.. Foto: Skanska

Magnus Persson, vd Skanska Sverige

Hur skulle du sammanfatta byggåret 2023?

– Det har varit ett utmanade år. Ränteväggen vi mött har slagit hårt mot inte minst bostadsbyggandet. Samtidigt också ett frustrerande år då vi riskerar tappa fart i arbetet med klimatomställningen och inte klarar av att tillgodose samhällets behov av bostäder och infrastruktur.

För många i branschen har det varit ett svårt år, men vad tar du med dig för positivt från 2023?

– Jag tar med mig beslutsamheten hos byggbranschen och näringslivet i stort kring att driva på omställningsarbetet, för att på så vis skapa fossilfri konkurrenskraft hos svenska företag på lång sikt.

Vad har du för förväntningar på 2024?

– 2024 blir ett år då vi lägger en stabil grund inför att byggkonjunkturen förhoppningsvis vänder uppåt under 2025. Jag förväntar mig också regeringsbeslut kring viktiga samhällsprojekt inom bland annat infrastruktur.  

Vad har ni på gång under nästa år?

– Framför allt på anläggningssidan har vi mycket spännande i pipelinen. Som företag kommer vi också bli än mer fokuserade på att ta konkreta kliv inom minskad klimat- och miljöpåverkan från vår verksamhet.