Nyheter

Tvingas gå tillbaka till platsbyggt

När NCC lägger ner Komplett-fabriken måste bolaget gå tillbaka till platsbyggt för att kunna fullgöra sina åtaganden. Men flera beställare kommer ändå att drabbas av förseningar på ungefär ett år.

NCC inledde satsningen på industriellt byggande 2002. Fabriken NCC Komplett invigdes i Hallstahammar under storstilade former 2006. Här skulle flerfamiljshus byggas färdiga i fabrik, för att sedan enkelt monteras på plats.

Men kostnaderna drog iväg och till slut bestämde styrelsen sig för att avbryta projektet. Nu har Ulf Leismyr tillträtt som ny chef för att ansvara för avvecklingen.

— Det går ganska bra. Vi har en hög produktionstakt och det är bra kvalitet på det som ramlar ut. Det är lite ironiskt på sätt och vis, säger han.

I april ska de sista modulerna vara färdiga. Men alla moduler som har beställts kommer inte att kunna produceras i fabriken. De husen får NCC bygga på plats enligt traditionella metoder — och med förseningar till följd.

— Förseningarna kommer att bli från ett antal månader till något år, har vi räknat med, säger Ulf Leismyr.
Totalt sett handlar det enligt Leismyr om 150 bostäder som försenas.

Hur kompenserar ni beställarna för detta?
— Det vill jag inte gå in på. Det löser vi med våra kunder.

Arbetet i NCC Komplett dokumenteras noggrant. När stängningen är avklarad är tanken att ett analysarbete ska tas vid.
— Vi ska se på hur man kan förändra kostnadsbilden, men det har vi inte börjat med än, säger Ulf Leismyr.