Nyheter

Tydlig vändning för bostadsbyggandet

En tydlig vändning kan nu skönjas för det svenska bostadsbyggandet. Under det första kvartalet byggstartades drygt 5 000 bostäder, en uppgång med 41 procent mot det första kvartalet 2009. Även fortsättningsvis är det primärt lägenheter i flerbostadshus som driver utvecklingen. Både hyresrätter och bostadsrätter ökade. Hyresrätter med knappt 10 procent medan uppgången för bostadsrätter var nästa 200 procent (knappt 1 700 mot 550 under 2009). Småhusbyggandet hade en mindre ökning (+15 procent) sedan sommaren 2007. Utvecklingen ligger i linje med vad vi tidigare bedömt och det mesta pekar mot en fortsatt uppgång under året, i och med att räntorna är låga, befolkningstillväxten hög, arbetslösheten har slutat att öka och bostadspriserna utvecklats positivt. De stora riskerna vi i dagsläget ser för byggandet ligger längre fram i tiden. Bolånetaket, som införs från oktober och innebär en belåningsgrad på max 85 procent av bostadens marknadsvärde kommer, i kombination med stigande räntor och ett ökat utbud på andrahandsmarknaden, med stor sannolikhet leda till stillastående eller något fallande priser under 2011. En fortsatt eskalering av den europeiska krisen skulle även det indirekt slå mot den svenska byggmarknaden via fallande börskurser, försvagade exportmarknader och en svagare arbetsmarknad. Det är trots detta troligt att aktiviteten fortsätter att öka under 2011-2012 på grund av att nivån i sig är så pass låg, men uppgångens hastighet kan klart dämpas på grund av ovanstående faktorer.

Thomas Ekwall
Analytiker, Prognoscentret