Nyheter

”Tydligt att prisfallet orsakades av kreditrestriktioner”

I Veidekkes nya markandsrapport kommenteras orsakerna till det stora prisfallet som skedde förra hösten samtidigt som man gör en prognos för prisutvecklingen framåt. Foto: Veidekke

I höstens utgåva av Den svenska bostadsmarknaden analyseras bostadsmarknaden, bostadsbyggandet och prisutvecklingen. Rapporten kommenterar dels orsakerna till det stora prisfallet som skedde förra hösten samt gör en prognos för prisutvecklingen framåt.

– Det är tydligt att det stora prisfall som skedde förra hösten i huvudsak orsakades av genomförda kreditrestriktioner, inte ökat utbud som Finansinspektionen hävdar, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige. Bostadsmarknaden är lokal och prisfallet skedde även i marknader som helt saknade tillskott av nya bostäder.

En central fråga i debatten är vart priserna förväntas ta vägen. Veidekke delar inte bilden att ytterligare stora prisfall är att vänta som ges av vissa mäklare och banker.

– Priser styrs fundamentalt av den ekonomiska utvecklingen, det vill säga hushållens inkomster och finansiella tillgångar. Tror man på de prognoser för den ekonomiska utvecklingen som ges av regeringen, Riksbanken, Konjunkturinstitutet med flera så framstår det osannolikt med nya prisfall. Mest troligt är att priserna kommer att utvecklas sidledes eller svagt uppåt de närmaste åren, spår Lennart Weiss.

– I debatten blandar man ofta ihop prisutvecklingen för nyproduktionen och prisutvecklingen på successionsmarknaden. Med den förändring av marknadsvillkoren som skett har priserna i nyproduktionen anpassats till successionsmarknaden. Den premie som normalt tas ut i nyproduktionen för högre kostnader och ”nytt och fräscht” kan för närvarande inte tas ut. Detta påverkar snarare företagens möjligheter att starta nya projekt än priserna på den totala marknaden. Debatten misstolkar alltså sambanden och drar delvis fel slutsatser, enligt Lennart Weiss.